Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

(in duizenden €)

Aandelen-kapitaal

Uitgifte-premies

Omrekenings-verschillen

Overige reserves

Overgedragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2020

287.282

2.703.583

(1.142)

(4.842)

(109.223)

2.875.658

Nettoverlies

 

 

 

 

(50.601)

(50.601)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

478

(77)

 

401

Totaalresultaat

 

 

478

(77)

(50.601)

(50.200)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

9.227

9.227

Uitoefening van inschrijvingsrechten

824

4.531

 

 

 

5.355

Op 31 maart 2020

288.106

2.708.114

(663)

(4.919)

(150.597)

2.840.041

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2021

291.312

2.727.840

(3.189)

(10.907)

(334.701)

2.670.355

Nettowinst

 

 

 

 

9.361

9.361

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

822

207

 

1.029

Totaalresultaat

 

 

822

207

9.361

10.390

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

18.459

18.459

Uitoefening van inschrijvingsrechten

540

1.718

 

 

 

2.258

Op 31 maart 2021

291.852

2.729.558

(2.367)

(10.700)

(306.881)

2.701.462

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.