Gebeurtenissen na balansdatum

Toelichtingen
CSR rapport

De raad van toezicht van Galapagos heeft op 30 april 2021 het “Inschrijvingsrechtenplan 2021 RMV”, een inschrijvingsrechtenplan bestemd voor de werknemers van haar Franse dochtervennootschap, Galapagos SASU, “Inschrijvingsrechtenplan 2021 ROW”, een inschrijvingsrechtenplan bestemd voor werknemers van haar overige niet-Belgische dochtervennootschappen, en “Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE“ een inschrijvingsrechtenplan bestemd voor de werknemers van de vennootschap en haar Belgische dochtervennootschappen, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder deze inschrijvingsrechtenplannen werden 2.736.250 inschrijvingsrechten gecreëerd, onder voorbehoud van aanvaarding, en aangeboden aan de begunstigden. De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €64,76 (de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel op de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod). De inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar. De inschrijvingsrechten aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2025 en inschrijvingsrechten aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2021 ROW worden definitief verworven in schijven: met 25% van elk aanbod dat kan worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2023, 25% vanaf 1 januari 2024 en 50% (het saldo) vanaf 1 januari 2025. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel.

Wij merken op dat Dr. Rajesh Parekh en mevrouw Katrine Bosley door de aandeelhoudersvergadering van 28 april 2021 werden herbenoemd als lid van de raad van toezicht, respectievelijk voor een periode van vier jaar en voor een periode van één jaar. Mevrouw Katrine Bosley is een onafhankelijk lid van de raad van toezicht in de zin van artikel 7:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.