Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

Geconsolideerde resultatenrekening

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €, behalve gegevens per aandeel)

2021

2020(*)

Omzet

113.892

94.817

Overige opbrengsten

10.266

8.743

Totale bedrijfsopbrengsten

124.158

103.560

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(129.960)

(115.453)

Verkoop- en marketingkosten

(14.574)

(9.836)

Algemene en administratieve kosten

(30.422)

(24.489)

Totale bedrijfskosten

(174.956)

(149.778)

 

 

 

Bedrijfsverlies

(50.798)

(46.218)

 

 

Reële waardeaanpassing van de warrants

1.970

(20.529)

Overige financiële opbrengsten

47.500

39.682

Overige financiële kosten

(11.345)

(24.858)

 

 

 

Verlies voor belastingen

(12.673)

(51.922)

 

 

 

Belastingen

(157)

(336)

 

 

 

Nettoverlies uit voortgezette activiteiten

(12.830)

(52.258)

 

 

 

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

22.191

1.657

 

 

 

Nettowinst/verlies (–)

9.361

(50.601)

 

 

 

Nettowinst/verlies (–) toewijsbaar aan:

Aandeelhouders van de groep

9.361

(50.601)

Gewone winst/verlies (–) per aandeel

0,14

(0,78)

Verwaterde winst/verlies (–) per aandeel

0,14

(0,78)

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten

(0,20)

(0,81)

(*)

De vergelijkende cijfers voor 31 maart 2020 werden aangepast om de impact van het voorstellen in 2020 van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteiten te tonen.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Drie maanden eindigend op 31 maart

(in duizenden €)

2021

2020(*)

Nettowinst/verlies (–)

9.361

(50.601)

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

298

401

Realisatie van koersverschillen door verkoop van buitenlandse activiteiten

731

-

Andere elementen van het totaalresultaat, na belastingen

1.029

401

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

Aandeelhouders van de groep

10.390

(50.200)

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep is gerelateerd aan:

 

 

Voortgezette activiteiten

(12.532)

(51.508)

Beëindigde activiteiten

22.922

1.308

Totaalresultaat

10.390

(50.200)

(*)

De vergelijkende cijfers voor 31 maart 2020 werden aangepast om de impact van het voorstellen in 2020 van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteiten te tonen.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.