In een oogopslag

In een oogopslag
CSR rapport
Geconsolideerde kerngetallen

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

Drie maanden eindigend op 31 maart 2021

Drie maanden eindigend op 31 maart 2020

Jaar eindigend op 31 december 2020

Resultatenrekening(*)

 

 

 

Omzet

113.892

94.817

478.053

Overige opbrengsten

10.266

8.743

52.207

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(129.960)

(115.453)

(523.667)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(44.996)

(34.325)

(185.225)

Totale bedrijfskosten

(174.956)

(149.778)

(708.892)

Bedrijfsverlies

(50.798)

(46.218)

(178.632)

Netto financieel resultaat

38.125

(5.705)

(131.143)

Belastingen

(157)

(336)

(1.226)

Nettoverlies uit voortgezette activiteiten

(12.830)

(52.258)

(311.001)

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

22.191

1.657

5.565

Nettowinst/verlies (–)

9.361

(50.601)

(305.436)

 

 

 

 

Balans

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.553.950

2.743.573

2.135.187

Kortlopende financiële investeringen

2.560.743

2.978.805

3.026.278

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

142.304

115.240

135.728

Activa

5.615.059

5.992.406

5.717.731

Eigen vermogen

2.701.462

2.840.041

2.670.355

Over te dragen opbrengsten

2.698.417

2.913.398

2.809.133

Overige schulden

215.180

238.968

238.242

 

 

 

 

Kasstroom

 

 

 

Operationele cash burn(**)

(127.669)

(83.398)

(517.404)

Kasstroom gebruikt bij bedrijfsactiviteiten

(121.209)

(68.874)

(427.336)

Kasstroom gegenereerd uit investeringsactiviteiten

499.859

929.640

757.288

Kasstroom gegenereerd uit financieringsactiviteiten

478

3.930

22.040

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

379.129

864.695

351.994

Effect van wisselkoersschommelingen op geldmiddelen en kasequivalenten

31.750

17.261

(70.539)

Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode

2.553.950

2.743.573

2.143.071

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten uit voortgezette activiteiten

2.553.950

2.743.573

2.135.187

Geldmiddelen en kasequivalenten ingedeeld als activa bestemd voor verkoop

-

-

7.884

Kortlopende financiële investeringen op het einde van de periode

2.560.743

2.978.805

3.026.278

Totaal kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

5.114.693

5.722.378

5.169.349

 

 

 

 

Financiële ratios

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op het einde van de periode

65.511.581

64.819.022

65.411.767

Gewone winst/verlies (–) per aandeel (in €)

0,14

(0,78)

(4,69)

Verwaterde winst/verlies (–) per aandeel (in €)

0,14

(0,78)

(4,69)

Aandelenkoers op het einde van de periode (in €)

66,12

181,00

80,48

Totaal aantal personeelsleden van de groep op het einde van de periode(***)

1.328

1.130

1.489

(*)

De vergelijkende cijfers voor 31 maart 2020 werden aangepast om de impact van het voorstellen in 2020 van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteiten te tonen.

(**)

We verwijzen naar de toelichting over de kaspositie van ons verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor een verklaring en reconciliatie van deze alternatieve prestatie indicator.

(***)

Het aantal personeelsleden op 31 december 2020 en op 31 maart 2020 bevatte respectievelijk 185 en 164 personeelsleden van Fidelta, dat op 4 januari 2021 verkocht werd aan Selvita.

Medewerkers per vestiging op 31 maart 2021

(totaal: 1.328 medewerkers)

Medewerkers per vestiging op 31 maart 2021