In een oogopslag

In een oogopslag

Kerngetallen (IFRS) Galapagos Groep
(niet-geauditeerd)

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

30/09/2016

30/09/2015

Resultaten

 

 

Totale bedrijfsopbrengsten

65.040

47.219

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(96.739)

(96.873)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(16.784)

(13.600)

Personeelskosten (inclusief op aandelen gebaseerde vergoedingen)

(38.785)

(34.053)

Investeringsuitgaven

3.876

4.543

Afschrijvingen van (im)materiële vaste activa

(3.077)

(2.518)

Bedrijfsverlies

(48.482)

(63.254)

Netto financieel resultaat

56.621

438

Belastingen

(71)

1.411

Netto winst / verlies (–)

8.067

(61.406)

Galapagos aandeel

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op 30 september

46.169.828

39.012.842

Gewone winst / verlies (–) per aandeel (in €)

0,18

(1,78)

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel (in €)

0,17

(1,78)

Aandelenkoers op 30 september (in €)

57,13

36,54

Personeelsgegevens

 

 

Totaal aantal personeelsleden van de Groep op 30 september

479

427

Balans

(in duizenden €)

30/09/2016

31/12/2015

Totaal activa

1.043.093

442.514

Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen

938.764

348.216

Totaal schulden

334.272

77.515

Eigen vermogen

708.822

364.999

Medewerkers per vestiging op 30 september 2016

Medewerkers per vestiging (graphic)Medewerkers per vestiging (graphic)