Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(niet-geauditeerd)

(in duizenden €)

Aandelen-kapitaal

Uitgifte-premies

Omrekenings-verschillen

Overige reserves

Overge­dragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2015

157.274

114.182

(1.157)

(220)

(63.944)

206.135

Netto verlies

 

 

 

 

(61.406)

(61.406)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

591

 

591

Totaalresultaat

 

 

591

(61.406)

(60.814)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

2.716

2.716

Uitgifte van nieuwe aandelen

40.751

237.952

 

 

 

278.703

Kosten van kapitaalverhogingen

(19.360)

 

 

 

 

(19.360)

Uitoefening warranten

6.390

5.021

 

 

 

11.411

Op 30 september 2015

185.055

357.155

(566)

(220)

(122.634)

418.791

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2016

185.399

357.402

(467)

(18)

(177.317)

364.999

Netto winst

 

 

 

 

8.067

8.067

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(816)

(122)

 

(938)

Totaalresultaat

 

 

(816)

(122)

8.067

7.129

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

7.201

7.201

Uitgifte van nieuwe aandelen

36.575

289.696

 

 

 

326.271

Kosten van kapitaalverhogingen

(269)

 

 

 

 

(269)

Uitoefening warranten

1.756

1.732

 

 

 

3.489

Op 30 september 2016

223.462

648.830

(1.283)

(140)

(162.048)

708.822