Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

(niet-geauditeerd)

Geconsolideerde resultatenrekening

 

Negen maanden eindigend 30 september

(in duizenden €, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel)

2016

2015

Omzet

50.009

32.371

Overige opbrengsten

15.031

14.848

Totale bedrijfsopbrengsten

65.040

47.219

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(96.739)

(96.873)

Algemene en administratieve kosten

(15.511)

(12.882)

Verkoop en marketing kosten

(1.272)

(718)

Bedrijfsverlies

(48.482)

(63.254)

 

 

 

Reële waarde aanpassing van de Subscription Agreement

57.479

Overige financiële opbrengsten

2.642

1.636

Overige financiële kosten

(3.500)

(1.198)

 

 

 

Winst / verlies (–) voor belastingen

8.138

(62.816)

 

 

 

Belastingen

(71)

1.411

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

8.067

(61.406)

Netto winst / verlies (–) toewijsbaar aan:

 

 

Aandeelhouders van de Groep

8.067

(61.406)

Gewone winst / verlies (–) per aandeel

0,18

(1,78)

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel

0,17

(1,78)

Gewogen gemiddelde van de aandelen – Gewoon (in duizenden aandelen)

45.527

34.578

Gewogen gemiddelde van de aandelen – Verwaterd (in duizenden aandelen)

47.054

34.578

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Negen maanden eindigend 30 september

(in duizenden €)

2016

2015

Netto winst / verlies (–)

8.067

(61.406)

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

Reële waarde aanpassing van financieel actief bestemd voor verkoop

(122)

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

(816)

591

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

(938)

591

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

Aandeelhouders van de Groep

7.129

(60.814)