Brief van het management

Brief van het management
CSR rapport

Beste aandeelhouders,

Dit kwartaal was er één met gemengde gevoelens voor Galapagos.

Onno van de Stolpe, CEO (photo)

25 september was een historische dag met de goedkeuring voor filgotinib, onder de merknaam Jyseleca®, voor de behandeling van patiënten met matige tot ernstige reumatoïde artritis (RA, in de volksmond reuma), van zowel de Japanse als Europese autoriteiten. Dit is een belangrijke prestatie en erkenning voor het onvermoeide werk van veel medewerkers van Galapagos. Beide autoriteiten hebben de 100 mg en 200 mg doses van Jyseleca goedgekeurd, als monotherapie of in combinatie met methotrexaat (MTX). Onze commerciële teams bereiden zich voor om ons eerste product bij patiënten te brengen in de Benelux en EU5, samen met onze co-commercialisatiepartner Gilead.

Helaas hebben we dit kwartaal ook minder goed nieuws gehad. Gilead ontving een Complete Response Letter (CRL) van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor de vergunningsaanvraag (New Drug Application, NDA) van filgotinib in de VS voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige RA. Dit was een zeer teleurstellend resultaat. Om de beoordeling van de vergunningsaanvraag af te ronden, heeft de FDA de resultaten van de MANTA- en MANTA-RAy-studies verzocht. Ook heeft de FDA zijn bezorgdheid geuit over het algemene risico-baten-profiel van de filgotinib 200 mg dosis.

Hoewel dit een grote tegenslag is, blijven wij, samen met onze samenwerkingspartner Gilead, geloven in het risico-batenprofiel van filgotinib.

Het potentieel van filgotinib werd verder bevestigd in de positieve resultaten van de SELECTION fase 2b/3-studie van filgotinib bij patiënten met colitis ulcerosa (CU). Dit is een chronische aandoening die ondanks bestaande therapieën een enorme impact heeft op de levenskwaliteit van meer dan 2 miljoen mensen wereldwijd. SELECTION is de eerste fase 2b/3-studie van filgotinib in inflammatoire darmziekten (IBD). De SELECTION-resultaten die gepresenteerd werden aan de wetenschappelijke en medische gemeenschap op de International United European Gastroenterology Week (UEGW) conferentie, toonden aan dat orale toediening van filgotinib 200 mg de bloedingen en stoelgangfrequentie verminderde, vergeleken met placebo, terwijl er ook remissie werd bereikt in een reeks metingen zoals endoscopie en histologie. Gilead heeft de goedkeuringsaanvraag voor CU in Europa ingediend en in Japan wordt dit verwacht in de eerste helft van 2021. In de VS verwacht Gilead de timing over de indiening van de aanvraag voor CU bekend te maken nadat de MANTA- en MANTA-RAy-resultaten binnen zijn.

Het resultaat van de ROCCELLA fase 2-studie met GLPG1972 bij patiënten met artrose in de knie was een bijkomende teleurstelling. Galapagos en samenwerkingspartner Servier hebben deze studie uitgevoerd bij 932 patiënten bij een behandeling van 52 weken. De studie behaalde echter zijn primaire en secundaire objectieven niet. Als gevolg van dit resultaat is de ontwikkeling van GLPG1972 in artrose in de knie stopgezet.

In onze fibrose-franchise hebben we, samen met onze partner Gilead, positieve topline resultaten bekendgemaakt voor de NOVESA fase 2a-studie met ziritaxestat (GLPG1690) bij patiënten met diffuse cutane systemische sclerose (dcSSc of scleroderma). SSc is een moeilijke indicatie waarvoor momenteel geen medicijnen zijn goedgekeurd. Dat ziritaxestat statistische significantie bereikte voor het primaire eindpunt bij deze moeilijk te behandelen patiëntenpopulatie is een bijkomende validatie van de anti-fibrotische activiteit  van ziritaxestat, wat eerder werd gezien in de FLORA-studie bij patiënten met idiopathische pulmonaire fibrose (IPF). 

Bijkomend verkreeg ziritaxestat in de lead indicatie, IPF, Fast Track-status van de FDA. Er is een grote behoefte aan nieuwe behandelingsmogelijkheden voor patiënten met deze zeldzame en progressieve ziekte. De wereldwijde ISABELA fase 3-studie met ziritexastat in IPF-patiënten is momenteel lopende; we verwachten nog steeds om de resultaten van de futiliteitsanalyse van ISABELA in de eerste helft van 2021 bekend te maken.

Ons innovatieve programma in ontstekingsziekten en fibrose, Toledo, blijft zich in een snel tempo ontwikkelen. De eerste patiënten met psoriasis werden gedoseerd met GLPG3970, ons meest vergevorderde Toledo-compound in een nieuwe target-categorie met duale actie in ontstekingsziekten en fibrose. Er zijn gelijktijdig meerdere proof-of-concept patiëntenstudies gestart om GLPG3970 in verschillende auto-immuunziekten te evalueren: CALOSOMA fase 1-studie in psoriasis, SEA TURTLE fase 2-studie in CU en LADYBUG fase 2-studie in RA. Bijkomend verwachten we in het begin van 2021 de start van nog twee bijkomende fase 2-studies met GLPG3970. Onlangs hebben we onthuld dat de Toledo target-familie salt-inducible kinase (SIK) remmers zijn, en hebben we preklinische en klinische data gepresenteerd die het dubbele werkingsmechanisme van lead molecule GLPG3970 bevestigde.

In het derde kwartaal blijft onze balans sterk met een kaspositie van €5,3 miljard die ons in staat stelt om ons groeiplan waar te maken, onze pijplijn verder uit te breiden, nieuw talent aan te trekken en de commercialisatie van ons eerste geneesmiddel te ondersteunen. Voor het boekjaar 2020 houden we de eerder voorgestelde cash burn aan tussen €490 en €520 miljoen.

Operationeel overzicht H1 2020

We verwijzen naar ons rapport H1 2020.

Operationeel overzicht Q3 2020

In inflammatie

  • Samenwerking aangekondigd met Scipher Medicine voor het valideren van een reeks nieuwe targets, geïdentificeerd door Scipher, voor medicijnontwikkeling voor inflammatoire darmziekten
  • Start fase 1b-studie met GLPG0555, een JAK1-remmer, gericht op ontstekingen

In fibrose

  • Toekenning van Fast Track-status door de FDA voor ziritaxestat in IPF

In metabolische ziekten

  • Start fase 1-studie met GLPG4059, een molecuul met een nieuw, niet bekendgemaakt werkingsmechanisme, gericht op metabolische aandoeningen

Corporate & andere

  • Kapitaalverhoging van €2,4 miljoen door de uitoefening van inschrijvingsrechten1“Inschrijvingsrechten” is de nieuwe term voor instrumenten die vroeger “warrants” genoemd werden, ingevoerd door het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Recente gebeurtenissen

  • Gilead en Galapagos kondigden aan dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de goedkeuringsaanvraag voor filgotinib in CU in Europa heeft gevalideerd
  • Galapagos en samenwerkingspartner Servier kondigden aan dat GLPG1972/S201086 de primaire en secundaire objectieven niet heeft behaald in de ROCCELLA fase 2-studie in patiënten met artrose in de knie
  • Positieve resultaten van de SELECTION fase 2b/3-studie met filgotinib 200 mg in matige tot ernstige CU werden gepresenteerd op UEGW

Financieel resultaat Q3 2020

Omzet en overige opbrengsten

Onze omzet en overige opbrengsten in de eerste negen maanden van 2020 bedroegen €368,6 miljoen, vergeleken met €752,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2019. De omzet (€333,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2020 ten opzichte van €725,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2019) was lager door de volledige erkenning in opbrengst in de eerste negen maanden van 2019 van de upfront betaling van €667,0 miljoen ontvangen van Gilead in augustus 2019 gerelateerd aan ziritaxestat.

In de eerste negen maanden van 2020 was onze omzet met betrekking tot de Gilead samenwerkingsovereenkomst gerelateerd aan (i) de exclusieve toegangsrechten tot ons drug discovery-platform gedurende de samenwerkingsperiode en de exclusieve optierechten op onze bestaande en toekomstige klinische programma’s na fase 2 buiten Europa, en aan (ii) de upfront vergoeding ontvangen voor ons hoger aandeel in de kosten voor filgotinib evenals de succesbetalingen, toegenomen door de verdere erkenning in opbrengst over tijd.

Naar aanleiding van de goedkeuring van filgotinib, door zowel de Japanse en de Europese autoriteiten op 25 september 2020, hebben we recht op een succesbetaling van $105,0 miljoen (€90,2 miljoen) van Gilead, die over tijd als opbrengst erkend wordt tot het einde van de ontwikkelingsperiode.

Overige opbrengsten (€35,0 miljoen ten opzichte van €26,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar) stegen voornamelijk als gevolg van hogere tegemoetkomingen van de overheid voor onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.

Resultaten

We behaalden een nettoverlies van €247,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2020, ten opzichte van een nettowinst van €265,3 miljoen in de eerste negen maanden van 2019.

We rapporteerden een bedrijfsverlies van €163,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2020, in vergelijking met een bedrijfswinst van €393,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2019.

De nettowinst en bedrijfswinst in de eerste negen maanden van 2019 waren voornamelijk het gevolg van de volledige erkenning in opbrengst van de upfront betaling van €667,0 miljoen ontvangen van Gilead in augustus 2019 gerelateerd aan ziritaxestat.

Onze kosten voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste negen maanden van 2020 bedroegen €398,1 miljoen, vergeleken met €298,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2019. Deze geplande toename was hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toename in kosten van uitbestede contracten voornamelijk in het kader van ons filgotinib-programma, ons Toledo-programma en andere klinische programma’s. Daarenboven stegen onze personeelskosten ten gevolge van een geplande toename van het aantal personeelsleden, door de groei van onze R&D-activiteiten, en de gestegen kosten van onze inschrijvingsrechtenplannen. Deze laatste factor, samen met de toegenomen kosten voor de voorbereiding van de commerciële lancering van filgotinib in Europa, verklaarden de stijging in onze algemene en administratieve kosten en verkoop- en marketingkosten, welke €133,6 miljoen bedroegen in de eerste negen maanden van 2020, ten opzichte van €61,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2019.

We rapporteerden een negatieve niet-kas reële waardeaanpassing door de herwaardering van de initiële warrant B uitgegeven aan Gilead, en dit voor een bedrag van €8,1 miljoen, hoofdzakelijk toe te schrijven aan de toegenomen impliciete volatiliteit van de koers van het Galapagos aandeel en ook aan de evolutie ervan tussen 31 december 2019 en 30 september 2020.

De netto overige financiële kosten in de eerste negen maanden van 2020 bedroegen €75,2 miljoen, in vergelijking met netto overige financiële kosten van €2,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2019, en bestonden voornamelijk uit €51,2 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen op onze geldmiddelen en kasequivalenten en korte termijn financiële investeringen in U.S. dollar en uit €13,3 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van korte termijn financiële investeringen.

Kaspositie

Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €5.308,6 miljoen op 30 september 2020 (€5.780,8 miljoen op 31 december 2019).

Een netto-afname van €472,2 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten en korte termijn financiële investeringen werd gerapporteerd in de eerste negen maanden van 2020, vergeleken met een netto-toename van €4.309,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2019. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn2We verwijzen naar de toelichting over de kaspositie in ons verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor een verklaring en een reconciliatie van deze alternatieve prestatie-indicator. van €433,3 miljoen, (ii) gecompenseerd door de opbrengst van €25,7 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in de eerste negen maanden van 2020, en (iii) €13,3 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van korte termijn financiële investeringen en €51,3 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen.

Tenslotte vermeldde onze balans per 30 september 2020 een vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche3Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatiesubsidie van de Franse overheid.), en ook nog een vordering op de Belgische overheid inzake R&D-steunmaatregelen, voor een totaal bedrag van €122,9 miljoen.

Vooruitzichten 2020

Onze samenwerkingspartner Gilead is in rechtstreeks overleg met de FDA over de vergunningsaanvraag (New Drug Application, NDA) van filgotinib, volgend op de Complete Response Letter voor RA in de VS, en we verwachten meer duidelijkheid over de volgende stappen tijdens de komende maanden. Met de MANTA- en MANTA-RAy-studies volledig gerekruteerd, verwachten we de belangrijkste resultaten beschikbaar te zijn in de eerste helft van 2021.

We verwachten de topline resultaten van de PINTA fase 2-studie met GLPG1205 in IPF in het vierde kwartaal van dit jaar te presenteren. Verder zijn er in ons wereldwijde, baanbrekende ISABELA fase-3 programma met ziritaxestat in IPF meer dan 1.200 patiënten gerekruteerd. We liggen op schema om de futiliteitsanalyse bekend te maken in het eerste halfjaar van 2021.

Om het brede potentieel van ons meest vergevorderde Toledo-compound, de SIK2/3-remmer GLPG3970, in ontstekingsziekten te evalueren, zijn we van plan om de eerste patiënten te doseren in de LADYBUG- en SEA TURTLE-patiëntenstudies in RA en CU.

We behouden de richtlijn voor de operationele cash burn van €490 tot €520 miljoen voor het volledige jaar 2020.

Ondertussen gaan we de laatste maanden van 2020 in en blijven we onze strategie volgen om medicijnen met nieuwe werkingsmechanismen te ontwikkelen, gericht op het aanpakken van de onbeantwoorde behoefte in inflammatie, fibrose en andere ziekten. We beschikken over een sterke kaspositie, teams van experts en uitstekende wetenschap om dit te bereiken.

Onno van de Stolpe
CEO

1 “Inschrijvingsrechten” is de nieuwe term voor instrumenten die vroeger “warrants” genoemd werden, ingevoerd door het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

2 We verwijzen naar de toelichting over de kaspositie in ons verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor een verklaring en een reconciliatie van deze alternatieve prestatie-indicator.

3 Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatiesubsidie van de Franse overheid.