Transacties met verbonden partijen

Toelichtingen
CSR rapport

Op 17 april 2020 werden nieuwe inschrijvingsrechten aangeboden aan leden van de directieraad onder Inschrijvingsrechtenplan 2020, onder voorbehoud van aanvaarding. Op 2 juli 2020 werd de notariële akte verleden waarbij het finale aantal aanvaarde inschrijvingsrechten onder Inschrijvingsrechtenplan 2020 werd vastgesteld. De inschrijvingsrechten onder Inschrijvingsrechtenplan 2020 hebben een uitoefentermijn van acht jaar vanaf de datum van het aanbod. Hun uitoefenprijs bedraagt €168,42 per inschrijvingsrecht. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Deze inschrijvingsrechten worden slechts definitief en volledig verworven op de eerste dag van het vierde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de inschrijvingsrechten werden toegekend. De inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2024.

Op 6 en 7 mei 2020 werden nieuwe Restricted Stock Units (‘RSU’s’) aangeboden aan de leden van de directieraad, onder voorbehoud van aanvaarding. De RSU’s worden gratis toegekend. De leden van de directieraad hebben alle aangeboden RSU’s aanvaard. Elke RSU vertegenwoordigt het recht om één Galapagos aandeel of een equivalent bedrag in cash te ontvangen (gebaseerd op het volumegewogen gemiddelde van de koers van het Galapagos aandeel op Euronext Brussel gedurende de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de betrokken vestingdatum), naar keuze van Galapagos. De eerste toegekende RSU’s zullen in hun geheel vesten drie jaar na hun toekenning. De tweede toegekende RSU’s hebben een vesting periode van vier jaar, met 25% vesting per jaar en een eerste vesting op 1 mei 2021. De leden van de directieraad zullen steeds in cash uitbetaald worden bij vesting voor de derde verjaardag van de datum van toekenning. De RSU’s zijn niet overdraagbaar.

Onderstaande tabel geeft het aantal inschrijvingsrechten weer dat werd aanvaard onder Inschrijvingsrechtenplan 2020 en het totaal aantal RSU’s aanvaard door elk lid van de directieraad gedurende de eerste negen maanden van 2020:

Gedurende de eerste negen maanden van 2020 waren er geen wijzigingen in de transacties met verbonden partijen zoals vermeld in het jaarverslag 2019 die mogelijk materiële gevolgen zouden hebben op de financiële positie van Galapagos in de eerste negen maanden van 2020.