Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

Geconsolideerde resultatenrekening

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €, uitgezonderd aandelengegevens)

2020

2019

2020

2019

Omzet

131.816

633.934

333.589

725.719

Overige opbrengsten

12.201

10.020

35.003

26.744

Totale bedrijfsopbrengsten

144.017

643.954

368.592

752.463

 

 

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(132.257)

(120.680)

(398.135)

(298.247)

Verkoop en marketing kosten

(17.187)

(4.078)

(44.109)

(9.699)

Algemene en administratieve kosten

(26.928)

(28.565)

(89.503)

(51.497)

Totale bedrijfskosten

(176.372)

(153.323)

(531.746)

(359.442)

 

 

 

 

 

Bedrijfswinst/bedrijfsverlies (–)

(32.355)

490.631

(163.154)

393.021

 

 

 

 

 

Reële waardeaanpassing van de share subscription agreement en warrants

13.033

(142.349)

(8.085)

(142.349)

Overige financiële opbrengsten

(202)

34.755

14.085

40.405

Overige financiële kosten

(61.994)

(38.631)

(89.298)

(42.448)

 

 

 

 

 

Winst/verlies (–) voor belastingen

(81.518)

344.405

(246.452)

248.630

 

 

 

 

 

Belastingen

(387)

16.828

(1.096)

16.699

 

 

 

 

 

Nettowinst/nettoverlies (–)

(81.905)

361.233

(247.548)

265.329

Nettowinst/nettoverlies (–) toewijsbaar aan:

 

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

(81.905)

361.233

(247.548)

265.329

Gewone winst/verlies (–) per aandeel

(1,25)

6,26

(3,81)

4,77

Verwaterde winst/verlies (–) per aandeel

(1,25)

6,03

(3,81)

4,59

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Derde kwartaal van

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2020

2019

2020

2019

Nettowinst/nettoverlies (–)

(81.905)

361.233

(247.548)

265.329

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

(688)

238

(350)

290

Realisatie van koersverschillen door de vereffening van buitenlandse activiteiten

(1.023)

 

(1.023)

 

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

(1.711)

238

(1.373)

290

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

(83.616)

361.471

(248.920)

265.618

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.