Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

(in duizenden €)

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Omrekenings­verschillen

Overige reserves

Overgedragen verlies

Totaal

Per 1 januari 2019

236.540

1.277.780

(1.557)

(735)

(297.779)

1.214.249

Wijziging in waarderingsregels (gewijzigde retrospectieve methode toepassing IFRS 16)

 

 

 

 

416

416

Aangepast totaal eigen vermogen per 1 januari 2019

236.540

1.277.780

(1.557)

(735)

(297.363)

1.214.665

Nettowinst

 

 

 

 

265.329

265.329

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

290

 

 

290

Totaalresultaat

 

 

290

265.329

265.618

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

28.128

28.128

Afboeking van financieel passief mbt de share subscription agreement

 

56.749

 

 

 

56.749

Uitgifte van nieuwe aandelen

36.945

923.142

 

 

 

960.087

Kosten van kapitaalverhogingen

(4.447)

 

 

 

 

(4.447)

Uitoefening inschrijvingsrechten

3.567

10.913

 

 

 

14.480

Op 30 september 2019

272.605

2.268.585

(1.267)

(735)

(3.907)

2.535.281

 

 

 

 

 

 

 

Per 1 januari 2020

287.282

2.703.583

(1.142)

(4.842)

(109.223)

2.875.658

Nettoverlies

 

 

 

 

(247.548)

(247.548)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(1.358)

(14)

 

(1.373)

Totaalresultaat

 

 

(1.358)

(14)

(247.548)

(248.921)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

59.673

59.673

Uitoefening inschrijvingsrechten

3.647

22.026

 

 

 

25.672

Op 30 september 2020

290.929

2.725.608

(2.500)

(4.856)

(297.098)

2.712.082

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.