In een oogopslag

In een oogopslag
CSR rapport
Kerngetallen

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

Derde kwartaal van 2020

Derde kwartaal van 2019

Negen maanden eindigend op 30 september 2020

Negen maanden eindigend op 30 september 2019

Volledig jaar 2019

Resultatenrekening

 

 

 

 

 

Omzet

131.816

633.934

333.589

725.719

844.985

Overige opbrengsten

12.201

10.020

35.003

26.744

50.905

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(132.257)

(120.680)

(398.135)

(298.247)

(427.320)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(44.115)

(32.643)

(133.612)

(61.195)

(98.278)

Totale bedrijfskosten

(176.372)

(153.323)

(531.746)

(359.442)

(525.597)

Bedrijfsverlies (–)/bedrijfswinst

(32.355)

490.631

(163.154)

393.021

370.292

Netto financieel resultaat

(49.163)

(146.226)

(83.297)

(144.391)

(220.233)

Belastingen

(387)

16.828

(1.096)

16.699

(214)

Nettowinst/nettoverlies (–)

(81.905)

361.233

(247.548)

265.329

149.845

 

 

 

 

 

 

Balans

 

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.087.797

5.599.787

2.087.797

5.599.787

1.861.616

Korte termijn financiële investeringen

3.220.805

3.220.805

3.919.216

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

122.878

99.711

122.878

99.711

115.356

Totaal activa

5.721.086

5.851.752

5.721.086

5.851.752

6.068.609

Eigen vermogen

2.712.082

2.535.281

2.712.082

2.535.281

2.875.658

Over te dragen opbrengsten

2.789.183

3.127.777

2.789.183

3.127.777

3.000.646

Overige schulden

219.821

188.695

219.821

188.695

192.305

 

 

 

 

 

 

Kasstromen

 

 

 

 

 

Operationele cash burn (–)/operationele inkomende kasstroom(1)

(202.784)

3.454.585

(433.270)

3.302.041

3.162.804

Netto kasstromen gebruikt (–)/gegenereerd bij bedrijfsactiviteiten

(180.340)

3.470.495

(390.169)

3.328.758

3.208.617

Netto kasstromen gegenereerd/gebruikt (–) bij investeringsactiviteiten

(81.084)

(14.221)

631.720

(22.881)

(3.764.660)

Netto kasstromen gegenereerd uit financieringsactiviteiten

353

965.072

20.599

970.733

1.335.751

Toename/afname (–) van geldmiddelen en kasequivalenten

(261.073)

4.421.347

262.149

4.276.610

779.708

Transfer naar korte termijn financiële investeringen

(198.922)

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(35.351)

30.514

(35.968)

32.380

(9.966)

Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

2.087.797

5.599.787

2.087.797

5.599.787

1.861.616

 

 

 

 

 

 

Korte termijn financiële investeringen op het einde van de periode

3.220.805

3.220.805

3.919.216

Totaal korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode

5.308.602

5.599.787

5.308.602

5.599.787

5.780.832

 

 

 

 

 

 

Financiële Ratios

 

 

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op het einde van de periode

65.340.842

61.953.831

65.340.842

61.953.831

64.666.802

Gewone winst/ verlies (–) per aandeel (in €)

(1,25)

6,26

(3,81)

4,77

2,60

Verwaterde winst/ verlies (–) per aandeel (in €)

(1,25)

6,03

(3,81)

4,59

2,49

Aandelenkoers op het einde van de periode (in €)

121,20

139,80

121,20

139,80

186,50

Totaal aantal personeelsleden van de groep op het einde van de periode

1.407

918

1.407

918

1.003

(1)

We verwijzen naar de toelichting over de kaspositie in ons verkort geconsolideerd tussentijds financieel verslag voor een verklaring en een reconciliatie van deze alternatieve prestatie-indicator.

Medewerkers per vestiging op 30 september 2020

(totaal: 1.407 medewerkers)

Medewerkers per vestiging (graph)