Impact van COVID-19

Impact van COVID-19
CSR rapport

In het licht van de huidige COVID-19-pandemie zullen we onze stakeholders op de hoogte houden naarmate de situatie evolueert. Op dit moment zien we de volgende impact:

  • Personeel
    Galapagos heeft strenge maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het virus te helpen voorkomen en de gezondheid van ons personeel te beschermen. We hebben onze wereldwijde en lokale bedrijfscontinuïteitsplannen uitgerold en de aanbevolen voorzorgsmaatregelen en beperkingen ingevoerd, waaronder de opschorting van alle reizen. Concreet betekent dit dat onze medewerkers thuiswerken, met uitzondering van laboratoriumpersoneel en basisteams voor IT en faciliteiten, om de veiligheid en operationele continuïteit te verzekeren die noodzakelijk zijn om het onderzoek gaande te houden. Daarvoor hebben we strenge schoonmaak- en reinigingsprotocollen en we respecteren het beleid inzake social distancing te allen tijde om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.

  • Klinische studies
    We hebben een bedrijfscontinuïteitsplan voor onze niet-klinische en klinische studies, waaronder een reactieplan voor pandemieën. We volgen de situatie voortdurend op en zetten de veiligheid en behoeften van de patiënten altijd centraal. Onze teams werken samen met onze CRO’s en onderzoekscentra om te bepalen wat de volgende stappen zijn. Desondanks de MANTA- en MANTA-RAy-studies volledig gerekruteerd zijn, kunnen we geen potentiële vertraging uitsluiten in de read-outs van deze en andere lopende studies, door COVID-19.

  • Commerciële organisatie

    De opbouw van onze commerciële activiteiten in de EU5-landen en de Benelux ter voorbereiding op de mogelijke lancering van filgotinib gaat door zoals gepland. Er is geen materiële invloed geweest op onze activiteiten als gevolg van reisbeperkingen. Tot op heden is er geen invloed geweest op de commerciële levering van Jyseleca. Onze commerciële teams hebben geïnvesteerd in virtuele kanalen als onderdeel van de algemene strategie, en deze kanalen zijn beschikbaar tijdens onze commerciële lancering. Tot nu toe heeft COVID slechts een beperkte impact gehad op ons vermogen om deel te nemen aan discussies over markttoegang.