Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

(in duizenden €)

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Omrekenings­verschillen

Overige reserves

Overgedragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2020

287.282

2.703.583

(1.142)

(4.842)

(109.223)

2.875.658

Nettoverlies

 

 

 

 

(165.643)

(165.643)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

396

(58)

 

338

Totaalresultaat

 

 

396

(58)

(165.643)

(165.305)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

39.641

39.641

Uitoefening van inschrijvingsrechten

3.180

20.089

 

 

 

23.269

Op 30 juni 2020

290.462

2.723.671

(746)

(4.900)

(235.224)

2.773.263

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2021

291.312

2.727.840

(3.189)

(10.907)

(334.701)

2.670.355

Nettoverlies

 

 

 

 

(54.968)

(54.968)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

795

139

 

934

Totaalresultaat

 

 

795

139

(54.968)

(54.034)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

44.568

44.568

Uitoefening van inschrijvingsrechten

599

1.984

 

 

 

2.583

Op 30 juni 2021

291.912

2.729.824

(2.394)

(10.768)

(345.101)

2.663.473

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.