Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

Geconsolideerde resultatenrekening

 

Tweede kwartaal van

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €, behalve gegevens per aandeel)

2021

2020(*)

2021

2020(*)

Omzet

139.772

99.587

253.664

194.404

Overige opbrengsten

13.298

14.059

23.564

22.802

Totale bedrijfsopbrengsten

153.070

113.646

277.228

217.206

 

 

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(138.866)

(147.448)

(268.826)

(262.901)

Verkoop- en marketingkosten

(14.518)

(17.086)

(29.092)

(26.922)

Algemene en administratieve kosten

(46.436)

(37.285)

(76.858)

(61.774)

Totale bedrijfskosten

(199.820)

(201.819)

(374.776)

(351.597)

 

 

 

 

 

Bedrijfsverlies

(46.750)

(88.173)

(97.548)

(134.391)

 

 

 

 

 

Reële waardeaanpassing van de warrants

858

(589)

2.828

(21.118)

Overige financiële opbrengsten

(10.927)

(25.468)

36.573

14.214

Overige financiële kosten

(8.140)

(2.382)

(19.485)

(27.240)

 

 

 

 

 

Verlies voor belastingen

(64.959)

(116.613)

(77.632)

(168.535)

 

 

 

 

 

Belastingen

630

(373)

473

(709)

 

 

 

 

 

Nettoverlies uit voortgezette activiteiten

(64.329)

(116.986)

(77.159)

(169.244)

 

 

 

 

 

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

-

1.944

22.191

3.601

 

 

 

 

 

Nettoverlies

(64.329)

(115.042)

(54.968)

(165.643)

Nettoverlies toewijsbaar aan:

 

 

Aandeelhouders van de groep

(64.329)

(115.042)

(54.968)

(165.643)

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel

(0,98)

(1,77)

(0,84)

(2,55)

Gewoon en verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette activiteiten

(0,98)

(1,80)

(1,18)

(2,61)

(*)

De vergelijkende cijfers voor 30 juni 2020 en het tweede kwartaal van 2020 werden aangepast om de impact van het voorstellen in 2020 van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteiten te tonen.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Tweede kwartaal van

Zes maanden eindigend op 30 juni

(in duizenden €)

2021

2020(*)

2021

2020(*)

Nettoverlies

(64.329)

(115.042)

(54.968)

(165.643)

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

 

 

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

(95)

(63)

203

338

Realisatie van koersverschillen door verkoop van buitenlandse activiteiten

-

-

731

-

Andere elementen van het totaalresultaat, na belastingen

(95)

(63)

934

338

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

 

 

Aandeelhouders van de groep

(64.424)

(115.105)

(54.034)

(165.305)

 

 

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan aandeelhouders van de groep is gerelateerd aan:

 

 

 

 

Voortgezette activiteiten

(64.424)

(117.154)

(76.956)

(168.662)

Beëindigde activiteiten

-

2.049

22.922

3.357

Totaalresultaat

(64.424)

(115.105)

(54.034)

(165.305)

(*)

De vergelijkende cijfers voor 30 juni 2020 en het tweede kwartaal van 2020 werden aangepast om de impact van het voorstellen in 2020 van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteiten te tonen.

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.