Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Toelichtingen
CSR rapport

Contractuele verplichtingen

Wij hebben bepaalde aankoopverplichtingen voornamelijk met „CRO“ onderaannemers en sommige samenwerkingspartners.

Op 30 juni 2021 bezaten wij de volgende aankoopverplichtingen, die vervallen als volgt:

(in duizenden €)

Totaal

Minder dan
1 jaar

1 – 3 jaar

3 – 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Aankoopverplichtingen

251.814

200.620

39.972

10.861

361

Bijkomend aan de tabel hierboven hebben we een contractuele verplichting tot het delen van kosten in het kader van onze samenwerkingsovereenkomst met Gilead inzake filgotinib. De contractuele verplichtingen tot het delen van kosten bedroegen €407,9 miljoen per 30 juni 2021; hiervan werd in de tabel hierboven per 30 juni 2021 €19,4 miljoen onder directe aankoopverplichtingen opgenomen.

Mogelijke vorderingen en verplichtingen

We verwijzen naar ons jaarverslag 2020 voor een beschrijving van onze mogelijke vorderingen en verplichtingen.