Brief van het management

Brief van het management

Geachte aandeelhouders,

Galapagos is goed onderweg met haar ambitie om een geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf te worden, gespecialiseerd in het ontdekken van nieuwe werkingsmechanismen en het ontwikkelen van medicijnen voor patiënten met grote medische behoeften.

We rapporteerden een veelbewogen derde kwartaal, waarin we hebben aangetoond dat ons platform meer dan filgotinib levert. We kondigden uitstekende resultaten aan met onze autotaxineremmer GLPG1690 in patiënten met idiopathische longfibrose, en met het antilichaam MOR106 (in gedeelde eigendom met MorphSys) gericht op IL-17C in patiënten met atopische dermatitis. We ontdekten de targets voor deze medicijnen op dezelfde manier als we JAK1 tegen ontstekingsziekten hebben gevonden, gebruikmakend van ons unieke target discovery platform. Deze twee nieuwe resultaten van de werking van ons platform kwamen op een cruciaal moment, bij de start van de voorbereidingen van de commerciële fase van ons bedrijf. De veelbelovende resultaten vastgesteld in de Fase 2a studie met GLPG1690 hebben onze ambitie aangewakkerd om naast ontstekingsziekten, een eigen wereldwijde R&D en commerciële franchise in fibrose te bouwen.

Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos (photo)

We hebben Galapagos door de jaren heen stap voor stap uitgebouwd, en voegen nu de laatste stukken toe aan de puzzel: een Fase 3 studie en een commerciële organisatie. Wat een fantastische kans om het bedrijf dat we in 2020 willen zijn, te kunnen creëren. Met dat doel werven we actief meer toptalent op het gebied van ontwikkeling, terwijl we groeien en evolueren naar de volgende fase. Verandering is vanaf het begin, bijna 19 jaar geleden, een onlosmakelijk deel geweest van Galapagos. Wij zijn pioniers in de biologie, in het ontdekken van nieuwe werkingsmechanismen en het ontwikkelen van daarop werkende nieuwe medicijnen. Wij zijn ook pioniers in de verdere ontwikkeling van het bedrijf terwijl we onze innovatieve motor in stand houden: ons discovery platform zal altijd de kern van Galapagos zijn. Tot nu toe hebben we aan de wereld getoond waarin de combinatie van uitstekende wetenschap en sterk ondernemerschap kan resulteren. Nu willen we bewijzen dat een innovatieve kern en commercieel succes hand in hand kunnen gaan. De evolutie naar telkens weer een nieuw bedrijf: het zit in ons DNA. We leren. We passen ons aan. We voeren onze inspanningen op. Wat een reis.

Onze R&D motor gaat verder met het ontwikkelen van een groot aantal discovery en klinische kandidaatmedicijnen. We zijn van plan om een update te geven over de ontwikkeling van onze drievoudige combinatietherapie in cystic fibrosis op de Noord-Amerikaanse Cystic Fibrosis conferentie, volgende maand in Indianapolis. We verwachten met de eerste drievoudige combinatietherapie voor het einde van het jaar de eerste patiënt te doseren. We zijn van plan om voor het einde van het jaar de resultaten van de ALBATROSS Fase 2 studie (GLPG2222 + Kalydeco1Kalydeco® wordt door Vertex Pharmaceuticals op de markt gebracht. in Klasse II heterozygote patiënten) bekend te maken. Onze development teams bereiden de volgende studies met GLPG1690 in IPF en MOR106 in atopische dermatitis voor. We hebben de werving voor een Fase 1b studie met ADAMTS-5 remmer GLPG1972 in patiënten met artrose afgerond en verwachten de resultaten begin 2018 bekend te kunnen maken.

Onze kaspositie op 30 september 2017 bedroeg €1.220 miljoen; zo behouden we een solide financiële positie om te kunnen investeren in onze veelbelovende R&D programma's. Met uw voortdurende steun verwachten we een sterke vooruitgang op onze weg naar een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf te kunnen blijven rapporteren.

Operationeel overzicht eerste halfjaar 2017

Wij verwijzen graag naar ons verslag over het eerste halfjaar van 2017.

Operationeel overzicht derde kwartaal 2017

Ontstekingsziekten

  • Onze samenwerkingspartner Gilead is gestart met studies om proof of concept met filgotinib te onderzoeken in uveitis en lupus membranous nephropathy
  • Onze samenwerkingspartner Servier heeft een licentie genomen op de commerciële rechten buiten de Verenigde Staten van de nieuwe ADAMTS-5 remmer GLPG1972 in artrose. Dit heeft geleid tot een betaling van een licentievergoeding van €6 miljoen aan Galapagos. Servier en Galapagos zullen samen de beslissingen nemen over verdere ontwikkeling van GLPG1972
  • We hebben de werving afgerond van artrosepatiënten voor een Fase 1b studie met GLPG1972 in de Verenigde Staten
  • We hebben veelbelovende signalen van klinische activiteit gerapporteerd met MOR106, een menselijk monoklonaal antilichaam gericht op IL-17C, in een Fase 1b studie in patiënten met atopische dermatitis

Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

  • We hebben aangekondigd dat GLPG1690 de voortuitgang van de ziekte heeft stopgezet en gerapporteerd dat het goed verdragen werd in een Fase 2a FLORA studie in patiënten met gematigde tot ernstige IPF

Cystic fibrosis (CF)

  • We hebben conform planning voortgang geboekt in de gesprekken met de regelgevende autoriteit in de U.K. voor de start van het onderzoeken van een eerste drievoudige combinatietherapie in CF-patiënten in het vierde kwartaal van 2017
  • We hebben de werving van patiënten voor de FLAMINGO studie met GLPG2222 afgerond

Algemeen

  • We hebben de benoeming van Michele Manto als Senior VP Commercial Operations bekendgemaakt

Q3 2017 financiële resultaten

Omzet en overige opbrengsten

Onze omzet en overige opbrengsten in de eerste negen maanden van 2017 bedroegen €106,4 miljoen, vergeleken met €65,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2016. De omzet in de eerste negen maanden van 2017 (€87,9 miljoen ten opzichte van €50,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2016) was groter door een hogere erkenning in opbrengst van upfront betalingen, gerelateerd aan ons filgotinib programma met Gilead, en door een toename van succesbetalingen. Overige opbrengsten in de eerste negen maanden van 2017  (€18,5 miljoen ten opzichte van €15,0 miljoen in de eerste negen maanden van 2016) stegen, voornamelijk als gevolg van hogere opbrengsten uit R&D steunmaatregelen.

Resultaten

We realiseerden een netto verlies van €85,9 miljoen in de eerste negen maanden van 2017, ten opzichte van een netto winst van €8,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2016. De netto winst van vorig jaar was voornamelijk het gevolg van een positieve non-cash reële waarde aanpassing van €57,5 miljoen van het financieel actief gerelateerd aan de overeenkomst met Gilead over de inschrijving op aandelen.

We behaalden een bedrijfsverlies van €62,6 miljoen in de eerste negen maanden van 2017, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €48,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2016.

Kosten van R&D in de eerste negen maanden van 2017 bedroegen €149,2 miljoen, vergeleken met €96,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2016. Deze geplande toename was hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toename van €37,0 miljoen in kosten van onderaanneming, vooral in het kader van onze filgotinib en cystic fibrosis programma’s. Daarbij stegen onze personeelskosten in 2017, ten gevolge van een gepland hoger aantal personeelsleden en ook als gevolg van hogere kosten voor warrants en bonusplannen als gevolg van de stijging van onze aandelenkoers.

Algemene en administratieve kosten en verkoop- en marketingkosten bedroegen €19,7 miljoen in de eerste negen maanden van 2017, ten opzichte van €16,8 miljoen in de eerste negen maanden van 2016. Deze toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan hogere kosten voor warrants en bonusplannen als gevolg van de stijging van onze aandelenkoers.

De netto overige financiële kosten in de eerste negen maanden van 2017 bedroegen €23,1 miljoen, in vergelijking met netto overige financiële kosten van €0,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, en bestonden voornamelijk uit een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van €24,8 miljoen op onze U.S. dollars kaspositie. We verwachten onze cash in U.S. dollars te gebruiken voor onze toekomstige uitgaven in U.S. dollars, die hoofdzakelijk zullen voortkomen uit onze wereldwijde samenwerking met Gilead voor de ontwikkeling van filgotinib.

Kaspositie

Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen bedroegen €1.220,1 miljoen op 30 september 2017.

Een netto toename van €245,6 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten werd gerapporteerd in de eerste negen maanden van 2017, vergeleken met een stijging van €590,5 miljoen in de eerste negen maanden van 2016. De netto kasstroom gebruikt in bedrijfsactiviteiten bedroeg €86,2 miljoen in de eerste negen maanden van 2017. Anderzijds werd €3,6 miljoen gegenereerd uit investeringsactiviteiten, voornamelijk door de vrijgave van in pand gegeven geldmiddelen, naar geldmiddelen en kasequivalenten voor een bedrag van €6,6 miljoen. Financieringsactiviteiten genereerden €353,0 miljoen aan cash, bestaande uit €348,1 miljoen opbrengsten ten gevolge van de openbare aanbieding in de Verenigde Staten en €4,9 miljoen opbrengsten door de uitoefening van warrants. Tenslotte werd er een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van €24,8 miljoen op de geldmiddelen en kasequivalenten gerapporteerd.

Op 30 september 2017 vermeldde onze balans een vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche2Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatiesubsidie van de Franse overheid.) voor een bedrag van €42,0 miljoen, te ontvangen in jaarlijkse schijven van 2017 tot 2021. Onze balans bevatte ook een vordering op de Belgische overheid inzake R&D steunmaatregelen voor een bedrag van €34,2 miljoen, te ontvangen in jaarlijkse schijven van 2018 tot 2027.

Vooruitzichten 2017

Wat betreft de rest van dit jaar, zijn we van plan om in het vierde kwartaal onze eerste drievoudige experimentele combinatietherapie te testen in de eerste CF-patiënt, de resultaten van de ALBATROSS studie bekend te maken, en daarnaast nieuwe klinische studies met CF-kandidaten en -combinaties te lanceren. We streven ernaar om het design van de volgende studie met GLPG1690 in patiënten met IPF en van de Fase 2 studie met MOR106 in patiënten met atopische dermatitis voor te bereiden. We verwachten een operationeel gebruik van cash in 2017 aan de lage kant van de verwachtingen, namelijk tussen €135-155 miljoen.

Wederom hartelijk dank voor uw steun aan Galapagos. We streven ernaar om nog meer nieuwe geneesmiddelen te ontdekken en te ontwikkelen, en succesvolle medicatie naar de markt te brengen om zo het leven van patiënten te verbeteren.

Onno van de Stolpe
CEO

1 Kalydeco® wordt door Vertex Pharmaceuticals op de markt gebracht.
2 Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatiesubsidie van de Franse overheid.