In een oogopslag

In een oogopslag

Kerngetallen (IFRS) Galapagos groep (niet-geauditeerd)

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

30/09/2017

30/09/2016

Resultaten

 

 

Totale bedrijfsopbrengsten

106.354

65.040

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(149.226)

(96.739)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(19.681)

(16.784)

Personeelskosten (inclusief op aandelen gebaseerde vergoedingen)

(53.922)

(38.785)

Investeringsuitgaven

3.219

3.876

Afschrijvingen van (im)materiële vaste activa

(3.211)

(3.077)

Bedrijfsverlies

(62.552)

(48.482)

Netto financieel resultaat

(23.142)

56.621

Belastingen

(161)

(71)

Netto winst / verlies (–)

(85.855)

8.067

Galapagos aandeel

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op 30 september

50.895.778

46.169.828

Gewone winst / verlies (–) per aandeel (in €)

(1,75)

0,18

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel (in €)

(1,75)

0,17

Aandelenkoers op 30 september (in €)

86,19

57,13

Personeelsgegevens

 

 

Totaal aantal personeelsleden van de groep op 30 september

578

479

Balans

(in duizenden €)

30/09/2017

31/12/2016

Totaal activa

1.331.373

1.083.338

Geldmiddelen, kasequivalenten en in pand gegeven geldmiddelen

1.220.072

980.909

Totaal schulden

294.440

324.637

Eigen vermogen

1.036.932

758.701

Medewerkers per vestiging op 30 september 2017

Medewerkers per vestiging (graphic)