Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat

(niet-geauditeerd)

Geconsolideerde resultatenrekening

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €, uitgezonderd aandelen en gegevens per aandeel)

2017

2016

Omzet

87.870

50.009

Overige opbrengsten

18.484

15.031

Totale bedrijfsopbrengsten

106.354

65.040

 

 

 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(149.226)

(96.739)

Algemene en administratieve kosten

(17.783)

(15.511)

Verkoop en marketing kosten

(1.898)

(1.272)

Totale bedrijfskosten

(168.907)

(113.522)

 

 

 

Bedrijfsverlies

(62.552)

(48.482)

 

 

 

Reële waarde aanpassing van de share subscription agreement

57.479

Overige financiële opbrengsten

3.663

2.642

Overige financiële kosten

(26.805)

(3.500)

 

 

 

Winst / verlies (–) voor belastingen

(85.694)

8.138

 

 

 

Belastingen

(161)

(71)

 

 

 

Netto winst / verlies (–)

(85.855)

8.067

Netto winst / verlies (–) toewijsbaar aan:

 

 

Aandeelhouders van de groep

(85.855)

8.067

Gewone winst / verlies (–) per aandeel

(1,75)

0,18

Verwaterde winst / verlies (–) per aandeel

(1,75)

0,17

Gewogen gemiddelde van de aandelen – gewoon (in duizenden aandelen)

48.996

45.527

Gewogen gemiddelde van de aandelen – verwaterd (in duizenden aandelen)

48.996

47.054

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat

 

Negen maanden eindigend op 30 september

(in duizenden €)

2017

2016

Netto winst / verlies (–)

(85.855)

8.067

Posten die nadien naar winst of verlies kunnen worden overgeboekt:

 

 

Reële waarde aanpassing van financiële activa beschikbaar voor verkoop

(62)

(122)

Koersverschillen uit de omrekening van buitenlandse activiteiten

(569)

(816)

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, na belastingen

(631)

(938)

 

 

 

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:

 

 

Aandeelhouders van de groep

(86.486)

7.129