Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

(niet-geauditeerd)

(in duizenden €)

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Omrekenings­verschillen

Overige
reserves

Overge­dragen
verlies

Totaal

Op 1 januari 2016

185.399

357.402

(467)

(18)

(177.317)

364.999

Netto winst

 

 

 

 

8.067

8.067

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(816)

(122)

 

(938)

Totaalresultaat

 

 

(816)

(122)

8.067

7.129

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

7.201

7.201

Uitgifte van nieuwe aandelen

36.575

289.696

 

 

 

326.271

Kosten van kapitaalverhogingen

(269)

 

 

 

 

(269)

Uitoefening van warrants

1.756

1.732

 

 

 

3.489

Op 30 september 2016

223.462

648.830

(1.283)

(140)

(162.048)

708.822

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2017

223.928

649.135

(1.090)

(1.000)

(112.272)

758.701

Netto verlies

 

 

 

 

(85.855)

(85.855)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(569)

(62)

 

(631)

Totaalresultaat

 

 

(569)

(62)

(85.855)

(86.486)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

11.697

11.697

Uitgifte van nieuwe aandelen

23.331

340.593

 

 

 

363.924

Kosten van kapitaalverhogingen

(15.837)

 

 

 

 

(15.837)

Uitoefening van warrants

1.770

3.165

 

 

 

4.935

Op 30 september 2017

233.192

992.893

(1.659)

(1.062)

(186.432)

1.036.932