Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Niet-geauditeerde verkorte geconsolideerde tussentijdse cijfers
CSR rapport

(niet-geauditeerd)

(in duizenden €)

Aandelen­kapitaal

Uitgifte­premies

Omrekenings­verschillen

Overige reserves

Overgedragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2020

287.282

2.703.583

(1.142)

(4.842)

(109.223)

2.875.658

Nettoverlies

 

 

 

 

(247.548)

(247.548)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

(1.358)

(14)

 

(1.373)

Totaalresultaat

 

 

(1.358)

(14)

(247.548)

(248.921)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

59.673

59.673

Uitoefening van inschrijvingsrechten

3.647

22.026

 

 

 

25.672

Op 30 september 2020

290.929

2.725.608

(2.500)

(4.856)

(297.098)

2.712.082

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2021

291.312

2.727.840

(3.189)

(10.907)

(334.701)

2.670.355

Nettoverlies

 

 

 

 

(119.581)

(119.581)

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

880

22

 

902

Totaalresultaat

 

 

880

22

(119.581)

(118.679)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

62.971

62.971

Uitoefening van inschrijvingsrechten

640

2.095

 

 

 

2.735

Op 30 september 2021

291.953

2.729.935

(2.309)

(10.885)

(391.311)

2.617.383

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze verkorte geconsolideerde financiële cijfers.