Risicofactoren

Risicofactoren
CSR rapport

Wij verwijzen naar de beschrijving van de risicofactoren in het jaarverslag 2020, blz. 54-66, zoals aangevuld door de beschrijving van de risicofactoren in ons jaarverslag op het formulier 20-F ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), blz. 8-48. Samenvattend hebben de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee wij geconfronteerd worden betrekking op: commercialisatie, productontwikkeling en goedkeuring van de bevoegde gezondheidsinstanties; onze financiële positie en nood aan bijkomend kapitaal; onze afhankelijkheid van derde partijen; onze concurrentiepositie; onze intellectuele eigendom; onze organisatie, structuur en werking (met inbegrip van de opkomst van epidemieën zoals COVID-19); en marktrisico’s met betrekking tot onze aandelen en ADSs.

Wij verwijzen ook naar de beschrijving van het financieel risicomanagement van de groep zoals weergegeven in het jaarverslag 2020, blz. 208-212, die nog steeds geldig blijft.