Risico’s verbonden aan commercialisatie

Commercialisatie
CSR rapport

De marketing en verkoop van filgotinib of toekomstige goedgekeurde producten kunnen onsuccesvol of minder succesvol zijn dan verwacht. Wij zijn sterk afhankelijk van het succes van filgotinib, dat is goedgekeurd voor de behandeling van reumatoïde artritis in Europa en Japan en dat in de Europese Unie momenteel wordt onderzocht voor goedkeuring voor de behandeling van colitis ulcerosa.

Het commercieel succes van filgotinib en andere toekomstige producten is afhankelijk van het realiseren van significante marktacceptatie onder artsen, vergoeders, patiënten en de medische wereld.

Wij hebben beperkte ervaring met verkoop en distributie en bouwen momenteel aan een marketing- en verkooporganisatie. Wij verwachten dat wij aanzienlijke financiële en managementmiddelen zullen moeten blijven investeren om deze capaciteiten verder uit te bouwen en een Europese commerciële infrastructuur op te zetten. In het geval dat één van de kandidaatproducten waarvoor wij commerciële rechten behouden, wordt goedgekeurd voor commercialisering, is het mogelijk dat indien wij er niet in slagen om marketing- en verkoopcapaciteiten op te bouwen of overeenkomsten te sluiten met derden om onze kandidaatproducten te commercialiseren en te verkopen, wij niet in staat zijn om die kandidaatproducten effectief te commercialiseren en te verkopen of om productinkomsten te genereren.

Besluiten over dekking en vergoeding door derden kunnen een nadelig effect hebben op de prijsvorming en marktacceptatie. Activiteiten op het vlak van wet- en regelgeving kunnen een neerwaartse druk uitoefenen op potentiële prijsvorming en vergoeding voor onze kandidaatproducten, indien goedgekeurd. Deze druk kan een wezenlijke invloed hebben op onze mogelijkheden voor commercialisatie.