15. Overige langlopende activa

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Overige langlopende activa bestonden uit langlopende geldmiddelen in pand gegeven, financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat en overige langlopende activa.

 

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Langlopende geldmiddelen in pand gegeven

1.482

1.418

Financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat

8.951

11.275

Overige langlopende activa

910

1.399

Totaal overige langlopende activa

11.343

14.091

De in pand gegeven geldmiddelen bestonden per 31 december 2020 uit €1,0 miljoen en €0,5 miljoen bankgaranties voor de huur van vastgoed respectievelijk in België en in Nederland.

Financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat bestonden uit eigenvermogensinstrumenten van beide beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven. We hebben geen beperkingen op de verkoop van deze eigenvermogensinstrumenten en de activa werden niet in pand gegeven voor een verplichting van ons. Deze instrumenten werden beschouwd als financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat. De reële waarde van het eigenvermogensinstrument van de beursgenoteerde vennootschap wordt bepaald gebaseerd op de slotkoers van de betrokken effecten op Euronext op elke rapporteringsdatum (valt in de categorie 1 reële waardeberekening). De reële waarde van het eigenvermogensinstrument van de niet-beursgenoteerde vennootschap wordt bepaald gebaseerd op oorspronkelijke transactieprijs (valt in de categorie 3 reële waardeberekening).

Wijzigingen in de reële waarde van financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat worden onder overige financiële kosten/overige financiële opbrengsten opgenomen.

Onderstaande tabel toont een detail van deze financiële activa met reële waardeaanpassing in resultaat per 31 december 2020 en 2019:

 

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Kosten per 1 januari

4.736

4.818

Aankopen van het jaar

1.994

-

Verkopen van het jaar

(2.820)

(82)

Kosten op 31 december

3.910

4.736

 

 

 

Reële waardeaanpassing op 1 januari

6.539

1.182

Afboeken van reële waardeaanpassing na verkoop

(3.894)

2

Reële waardeaanpassing van het jaar

2.397

5.355

Reële waardeaanpassing op 31 december

5.042

6.539

Netto boekwaarde per 31 december

8.951

11.275