23. Totaal handels- en overige schulden

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Handels- en overige schulden

171.316

142.510

Overige lange termijn schulden

8.096

6.989

Toe te rekenen kosten

1.070

923

Totaal handels- en overige schulden

180.482

150.422

De toename in handels- en overige schulden is voornamelijk het gevolg van gestegen handelsschulden per 31 december 2020, veroorzaakt door de intensivering van onze investeringen in onze onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s, en hogere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten door de toename in het aantal personeelsleden.