Overige pijplijn

Overige pijplijn
CSR rapport

Naast onze franchise in ontstekingsziekten en fibroseportfolio, blijven we investeren in onze pijplijn met programma’s in vroeg stadium van ontwikkeling die we hebben opgebouwd uit onze pool van gevalideerde targets en die verder gaan met klinische ontwikkeling. Binnen onze pijplijn zijn er 13 programma’s in lead optimizatie, drie preklinische programma’s worden uitgewerkt om studies bij mensen op te starten en tien bevinden zich in de klinische fase. Verder bevinden zich in onze early-stage pijplijn drie molecules die deel uitmaken van ons Toledo-programma. In december 2020 maakten we de eerste dosering bekend in de fase 2 MANGROVE-studie met een CFTR-remmer, GLPG2737, bij patiënten met autosomale dominante polycystische nierziekte (ADPKD).

Brede R&D portfolio

Brede R&D portfolio (graphic)

* LO: Lead optimization