Materieel aspect 1: Het leven van mensen verbeteren

Het leven van mensen verbeteren
CSR rapport
SDG 3 (icon)SDG 9 (icon)SDG 17 (icon)

We trachten baanbrekende medicijnen met een nieuw werkingsmechanisme te ontdekken, te ontwikkelen en uiteindelijk te commercialiseren. We richten ons op ziektegebieden met een grote onvervulde medische behoefte. De kern van onze missie is het leven verbeteren van patiënten met ernstige ziekten aan de hand van geneesmiddelen die nieuwe behandelingsopties bieden.

We pionieren voor patiënten

Er is een reële behoefte aan geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen die de onderliggende oorzaak van een ziekte aanpakt. Er zijn tal van ziekten waarvoor momenteel geen goedgekeurde behandeling bestaat en nog veel meer ziekten waarvoor de huidige behandelingen ruimte laten voor betere resultaten bij patiënten. Dankzij geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen krijgen zorgverleners en patiënten alternatieve, nieuwe klinische opties. Tegelijkertijd kunnen deze geneesmiddelen de lasten voor de samenleving verminderen, onder meer door lagere kosten voor de gezondheidszorg.

Ons zeer flexibele target- en drug discovery-platform werd toegepast op tal van therapeutische gebieden en onze uitgebreide pijplijn omvat vandaag een breed spectrum aan ziektegebieden, met een focus op kandidaatgeneesmiddelen voor ontsteking en fibrose in alle ontwikkelingsfasen. Na de goedkeuring van ons eerste product, filgotinib bij de behandeling van RA, hebben we filgotinib in een aantal Europese landen gelanceerd en verwachten we de commerciële roll-out in Europa in de loop van 2021 verder te versnellen. We hopen later dit jaar ook goedkeuring te krijgen van de Europese autoriteiten voor een tweede indicatie, CU, en kijken ernaar uit om filgotinib naar patiënten in heel Europa te brengen.

R&D-doelstelling

R&D-ambitie – een actieve portfolio van rond de 30 projecten behouden (graphic)

We blijven enorm investeren in R&D en trachten om de twee jaar een fase 3-studie te starten, en trachten elk jaar minstens drie klinische proof-of-concept-studies uit te voeren, tenminste drie preklinische kandidaatproducten, en tenminste zes nieuwe gevalideerde targets af te leveren. De impact van de COVID-19-pandemie op onze R&D-doelstellingen op het moment van publicatie van dit verslag wordt hier beschreven.

€524M

Kosten voor onderzoek & ontwikkeling in 2020

+25% vs 2019

Op basis van ons krachtige drug discovery-platform bouwen we een uitgebreide, vroege pijplijn van nieuwe kandidaatproducten om blijvende innovatie te garanderen, met mogelijke voordelen voor patiënten, zorgverleners en de maatschappij.

Brede R&D portfolio

Brede R&D portfolio (graphic)

* LO: Lead optimization

We willen veelbelovende programma’s selecteren voor interne ontwikkeling en commercialisatie en ons verder vestigen als een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf. Met de lancering van filgotinib en met een brede pijplijn van vroege tot gevorderde programma’s, zijn we goed op weg om innovatieve geneesmiddelen voor patiënten beschikbaar te maken.

Onze klinische pijplijn

Onze klinische pijplijn (graphic)

Sneller innoveren dankzij samenwerkingen

We hebben een aantal samenwerkingen met belangrijke farmaceutische bedrijven om onze R&D-inspanningen aanzienlijk te verbeteren en innovatie na te streven in het voordeel van patiënten. We zijn zeer trots op de baanbrekende R&D-samenwerking met Gilead die we in 2019 hebben afgesloten. Deze samenwerking moet ons in staat stellen onze pijplijn van nieuwe kandidaatproducten aanzienlijk te versterken.

Om onze pijplijn in ontstekingsziekten verder te versterken, hebben we in 2020 samenwerkingen afgesloten met Ryvu en Scipher Medicine om samen te werken aan het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe kandidaatgeneesmiddelen voor ontstekingsziekten. In onze fibrosepijplijn hebben we een samenwerking afgesloten met OncoArendi voor de behandeling van ernstige fibrotische ziekten.

We evalueren voortdurend nieuwe mogelijkheden om aan onze pijplijn toe te voegen om zo innovatie te bieden aan patiënten.

Toegang tot onze onderzoekspublicaties

Open access publishing zal ons helpen bij ons streven om ons onderzoek vrij toegankelijk te maken voor de onderzoeksgemeenschap en andere belanghebbenden. Wij willen een bijdrage leveren aan de samenleving door de ontdekking van baanbrekende therapieën voor ziekten met een grote onvervulde medische behoefte. Door Open Access maken wij onze wetenschappelijke onderzoekspublicaties openbaar toegankelijk.

Toegang tot onze kandidaatgeneesmiddelen

In ons streven naar de ontwikkeling en commercialisatie van nieuwe geneesmiddelen die het leven van mensen kunnen verbeteren, moedigen we patiënten aan om deel te nemen aan klinische studies waar mogelijk. Deze klinische studies zijn van cruciaal belang om informatie (of gegevens) te verzamelen die nodig is (zijn) om kandiaatgeneesmiddelen te evalueren en die goedgekeurd te krijgen door de gezondheidsinstanties, zoals de FDA en EMA.

Informatie over lopende klinische studies voor onze kandidaatgeneesmiddelen is beschikbaar op clinicaltrials.gov, een dienst van de Amerikaanse National Institutes of Health die informatie verstrekt over klinische studies die wereldwijd worden uitgevoerd.

Naast de informatie op clinicaltrials.gov, is er informatie voor patiënten over onze fase 3-studies te vinden op verschillende andere websites.

Onze partner Gilead lanceerde studie-informatieportalen over de fase 3-studies met filgotinib bij de ziekte van Crohn (DIVERSITY).

In zeldzame gevallen kunnen patiënten niet deelnemen aan klinische studies en hebben zij alle beschikbare behandelingsopties geprobeerd. In deze gevallen hanteert Galapagos een beleid om te beoordelen of het studiegeneesmiddel buiten een klinische studie aan een patiënt kan worden aangeboden via een programma dat ‘voorlopige toestemming voor toepassing’ (“expanded access”) wordt genoemd. Voorlopige toestemming voor toepassing wordt ook vaak ‘gebruik in schrijnende gevallen’ (“compassionate use”) genoemd. Een volledige versie van ons beleid inzake voorlopige toestemming voor toepassing vindt u op onze website.

Realisaties in 2020

 • We hebben 5 nieuwe gevalideerde targets afgeleverd, tegenover ons streefdoel van 6
 • We hebben 3 nieuwe preklinische kandidaatgeneesmiddelen voorgedragen, die allemaal verwacht worden een nieuw werkingsmechanisme te hebben, tegenover ons streefdoel van 3
 • We hebben 10 proof-of-concept-studies opgestart, tegenover ons streefdoel van 11
 • We hebben 1 kandidaatproduct (filgotinib) ingediend voor goedkeuring in een bijkomende indicatie door de regelgevende instanties in Europa tegenover ons doel van 1
 • We hebben 1 goedkeuring van regelgevende instanties ontvangen voor ons kandidaatgeneesmiddel (filgotinib) in Europa en Japan
 • In juni 2020 hebben we een nieuwe Galapagos Medical Information-service ingericht en we hebben 272 aanvragen ontvangen

Sinds 2009 leverden onze successen 47 preklinische kandidaatgeneesmiddelen op, waarvan de meeste een nieuw werkingsmechanisme hebben. Daarvan bevinden er zich nu 24 in de klinische fase, en 18 daarvan worden verwacht een nieuw werkingsmechanisme te hebben.

Discovery-aanpak (pie chart)

Toekomstige ambities

 • Topline resultaten van lopende klinische studies en proof-of-concept-studies in ons Toledo-programma
 • Lancering van een informatief portaal over onze klinische studies voor patiënten en artsen
 • Investeren in onze target discovery-capaciteiten om onze pool van targets te verbreden, wat op zich jaarlijks meer gevalideerde targets en proof-of-concepts zouden moeten opleveren
 • Blijven zoeken naar win-win-samenwerkingen om de pijplijn in een vroeg stadium te versterken
 • In afwachting van de goedkeuring verwachten we ons eerste innovatief product in een bijkomende indicatie, CU, in Europa te lanceren
 • Blijven voortbouwen aan een Europese commerciële organisatie om innovatie te bieden aan patiënten die baanbrekende geneesmiddelen nodig hebben

Onze workspace voor targets & medicijnen uitbreiden

Onze workspace voor targets & medicijnen uitbreiden (graphic)

Om onze kans te vergroten om nieuwe targets te vinden, zullen we ons target-domein uitbreiden en niet alleen de geselecteerde pool van 6.000 genen die voor geneesmiddelenontwikkeling interessant zijn gebruiken, maar vertrekken van het volledige eiwitcoderende genoom van meer dan 20.000 genen.

€5,17B

Korte termijn financiële investeringen, geldmiddelen en kasequivalenten eind 2020

Een sterke balans om toekomstige groei te verzekeren