1. Algemene informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Galapagos NV is een naamloze vennootschap onder Belgisch recht. De zetel van Galapagos NV is Generaal de Wittelaan L11/A3, 2800 Mechelen, België. Waar in dit document wordt verwezen naar “wij”, “ons”, “onze”, “de groep” of “Galapagos” worden Galapagos NV samen met haar dochterondernemingen bedoeld.

R&D

De onderzoeks- en ontwikkeling ("R&D") divisie is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen. Onze ambitie is om een toonaangevend wereldwijd biotechnologiebedrijf te worden, gericht op de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe geneesmiddelen. Onze strategie is om het gebruik van ons unieke en gepatenteerde target discovery-platform te maximaliseren om de ontdekking en ontwikkeling van therapieën met nieuwe werkingsmechanismen te faciliteren.

De componenten van het bedrijfsresultaat die in de jaarrekening zijn opgenomen betreffen de volgende bedrijven: Galapagos NV, Galapagos Biopharma Belgium BV en Galapagos Real Estate Belgium BV (Mechelen, België); Galapagos SASU (Romainville, Frankrijk); Galapagos B.V.; Galapagos Biopharma Netherlands B.V. en Galapagos Real Estate Netherlands B.V. (Leiden, Nederland); Galapagos, Inc. en haar dochtervennootschap Xenometrix, Inc. (Verenigde Staten); Galapagos GmbH (Basel, Zwitserland); Galapagos Biotech Ltd. (Cambridge, Verenigd Koninkrijk); Galapagos Biopharma Germany GmbH (München, Duitsland); Galapagos Biopharma Spain S.L.U. (Madrid, Spanje) en Galapagos Biopharma Italy s.r.l (Milaan, Italië).

Onze voortgezette activiteiten hadden 1.304 medewerkers per 31 december 2020 werkzaam in de operationele vestigingen te Mechelen (de Belgische hoofdzetel), Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Italië, Spanje, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Op 23 november 2020 hebben we een verkoopovereenkomst afgesloten met Selvita S.A. voor de verkoop van de aandelen van Fidelta d.o.o. (onze fee-for-service activiteit). Op 31 december 2020 stelde Fidelta d.o.o. 185 personeelsleden tewerk in haar operationele vestiging in Kroatië. Daar het netto-actief van onze fee-for-service activiteit eerder zal terugverdiend worden door een verkooptransactie dan door voortgezet gebruik, hebben we deze activa en de hieraan verbonden schulden voorgesteld als ‘bestemd voor verkoop’ in onze jaarrekening van 31 december 2020. Op 4 januari 2021 werd de transactie voltrokken voor een totale vergoeding van €37,1 miljoen (inclusief de gebruikelijke vereffeningen van cash en werkkapitaal).

Impact van COVID-19 op de financiële overzichten

Tot op heden hebben we een beperkte impact vastgesteld op onze financiële prestaties, financiële toestand, kasstromen en kritische boekhoudkundige ramingen en belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden, hoewel we blijven bijkomende risico’s en uitdagingen ervaren gerelateerd aan de impact van de uitbraak.