14. Materiële vaste activa

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport
In volle eigendom

(in duizenden €)

Terreinen en lease
verbeteringen

Installaties & uitrustingen

Meubilair en rollend materieel

Overige materiële vaste activa

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2019

5.011

38.031

3.452

4.827

51.321

Toevoegingen

273

6.382

649

15.076

22.380

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(1.521)

(97)

 

(1.618)

Overdrachten

 

1.792

3

(1.795)

-

Overdracht naar gebruiksrechten

 

 

 

(251)

(251)

Omrekeningsverschillen

 

(30)

22

 

(8)

Op 31 december 2019

5.284

44.655

4.028

17.856

71.823

Toevoegingen

885

3.737

1.824

32.218

38.664

Verkopen en buitengebruikstellingen

(51)

(1.096)

(81)

 

(1.228)

Overdrachten

10.625

(623)

2.084

(12.086)

-

Overdracht naar activa bestemd voor verkoop

(2)

(8.938)

(484)

(686)

(10.110)

Omrekeningsverschillen

(2)

(127)

(19)

(30)

(178)

Op 31 december 2020

16.739

37.607

7.352

37.273

98.972

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2019

2.686

23.403

1.819

275

28.184

Afschrijvingen

394

4.018

399

7

4.818

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(1.521)

(99)

 

(1.620)

Overdracht naar gebruiksrechten

 

 

 

(251)

(251)

Omrekeningsverschillen

 

(15)

 

 

(15)

Op 31 december 2019

3.080

25.885

2.119

31

31.117

Afschrijvingen

654

3.587

1.418

7

5.666

Verkopen en buitengebruikstellingen

(51)

(1.058)

(77)

 

(1.186)

Overdrachten

46

(1.675)

1.629

 

-

Overdracht naar activa bestemd voor verkoop

 

(4.327)

(448)

(39)

(4.814)

Omrekeningsverschillen

(1)

(61)

(13)

 

(75)

Op 31 december 2020

3.728

22.350

4.628

-

30.708

 

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2019

2.204

18.770

1.909

17.825

40.707

Op 31 december 2020

13.011

15.257

2.724

37.273

68.264

Overige materiële vaste activa bestaan voornamelijk uit activa in aanbouw, die nog niet beschikbaar zijn voor gebruik en daarom per 31 december 2020 nog niet afgeschreven werden.

Gebruiksrecht

(in duizenden €)

Terreinen en
gebouwen

Installaties & uitrustingen

Meubilair en rollend materieel

Totaal

Aanschafwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2019

-

-

-

-

Wijziging in waarderingsregels (gewijzigde retrospectieve methode toepassing IFRS 16)

24.056

219

2.130

26.406

Aangepast bedrag op 1 januari 2019

24.056

219

2.130

26.406

Toevoegingen

3.270

84

1.176

4.530

Overdrachten

 

251

 

251

Omrekeningsverschillen

38

 

 

38

Op 31 december 2019

27.364

554

3.307

31.225

Toevoegingen

18.341

186

2.932

21.459

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(6)

(161)

(167)

Overdracht naar activa bestemd voor verkoop

(5.940)

 

(263)

(6.202)

Omrekeningsverschillen

(88)

-

(3)

(90)

Op 31 december 2020

39.678

734

5.812

46.225

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2019

-

-

-

-

Afschrijvingen

4.666

91

867

5.624

Overdrachten

 

251

 

251

Omrekeningsverschillen

4

 

 

4

Op 31 december 2019

4.670

342

867

5.879

Afschrijvingen

5.350

128

1.405

6.883

Verkopen en buitengebruikstellingen

 

(6)

(161)

(167)

Overdracht naar activa bestemd voor verkoop

(1.334)

 

(115)

(1.448)

Omrekeningsverschillen

(36)

 

(1)

(36)

Op 31 december 2020

8.651

464

1.995

11.111

 

 

 

 

 

Boekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2019

22.694

212

2.440

25.345

Op 31 december 2020

31.027

270

3.817

35.113

Boekwaarde

 

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Materiële vaste activa in volle eigendom

68.264

40.707

Gebruiksrecht

35.113

25.345

Totaal materiële vaste activa

103.378

66.052

Door de toepassing van IFRS 16 per 1 januari 2019 erkenden we op onze balans een openingsbalans van gebruiksrecht van activa van €26,4 miljoen.

Er zijn geen materiële vaste activa in pand gegeven. Ook zijn er geen beperkingen op het gebruik van de materiële vaste activa.