28. Mogelijke vorderingen en verplichtingen

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Op 4 januari 2021 werd de verkoop van onze Kroatische dochter Fidelta voltrokken. Selvita verwierf 100% van de uitstaande aandelen van Fidelta voor een vergoeding van €37,1 miljoen inclusief de gebruikelijke vereffeningen van cash en werkkapitaal. Wij hebben, conform normale gebruiken, verklaringen en garanties gegeven die beperkt zijn in bedrag en in de tijd.

In december 2015 hebben we met Gilead een licentie- en samenwerkingsovereenkomst afgesloten om filgotinib samen te ontwikkelen in reuma, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en andere indicaties. Deze overeenkomst werd een eerste keer aangepast in augustus 2019, en in december 2020 werd een akkoord bereikt om deze overeenkomst nogmaals te herzien. De voorwaarden van de nieuwe overeenkomst stipuleren dat wij alle ontwikkelings-, productie-, commerciële en bepaalde andere rechten voor filgotinib in Europa zullen overnemen. Vanaf 1 januari 2021 zullen we alle toekomstige ontwikkelingskosten voor bepaalde studies op ons nemen, in tegenstelling tot de gelijke kostenverdeling vastgelegd in het vorig akkoord. De bestaande overeengekomen 50/50 verdeling van wereldwijde ontwikkelingskosten zal blijven bestaan voor bepaalde andere studies.

Alle economische gevolgen van de commercialisering van en de commerciële verantwoordelijkheid voor filgotinib in Europa zullen op 1 januari 2022 aan ons overgedragen worden, met inachtname van een betaling door ons aan Gilead van oplopende royalty’s van 8 tot 15% van de netto verkopen in Europa, en dit met ingang van 2024. Naar aanleiding van de herziening van de bestaande regeling voor de commercialisering en ontwikkeling van filgotinib, zal Gilead ons onherroepelijk €160 miljoen betalen. Dit bedrag kan aangepast worden wanneer de ontwikkelingskosten hoger uitvallen dan gebudgetteerd. Gilead betaalde $35 miljoen in januari 2021 en zal een bijkomende $75 miljoen betalen in 2021 en €50 miljoen in 2022. Daarnaast komen we niet langer in aanmerking voor toekomstige succesbetalingen voor filgotinib in Europa. Wel behouden we het recht om oplopende royalty percentages van 20% tot 30% van Gileads wereldwijde netto verkopen van filgotinib buiten Europa te ontvangen en op tot $295 miljoen aan succesbetalingen inzake ontwikkeling en goedkeuring, en op $600 miljoen aan op verkopen gebaseerde succesbetalingen. In september 2020 behaalden we twee succesbetalingen onder de eerst herziene overeenkomst voor een totaal bedrag van $105 miljoen.

Naar aanleiding van de optie-, licentie- en samenwerkingsovereenkomst getekend met Gilead in juli 2019, delen we de verdere ontwikkelingskosten voor GLPG1690 evenredig met Gilead. We hadden ook recht op een bijkomende succesbetaling voor GLPG1690 bij goedkeuring in de Verenigde Staten en op oplopende royalty’s variërend van 20 tot 24%, op de netto verkopen van GLPG1690 door Gilead in alle landen buiten Europa. In februari 2021 kondigden wij en Gilead aan om alle lopende ontwikkelingsactiviteiten met GLPG1690 stop te zetten.

Zoals uitgelegd in toelichting 2 Samenvatting van een significante transactie in onze geconsolideerde jaarrekening, ontving Gilead exclusieve optierechten tot het verkrijgen van een licentie op molecules. De uitoefening van zulke optie geeft aanleiding tot een opt-in betaling, een 50-50 kostverdelingsmechanisme voor de toekomstige ontwikkelingsactiviteiten, mogelijke toekomstige ontwikkelings- en op verkopen gebaseerde succesbetalingen en royalty’s.