Brief van het management

Brief van het management
CSR rapport

Beste aandeelhouder,

We slaan de bladzijde om na een bewogen 2020, gevolgd door de tegenslag van ziritaxestat vorige maand. Dit is zonder twijfel een van de meest uitdagende periodes in onze geschiedenis, en we zijn momenteel onze plannen voor 2021 aan het herzien. Tegelijkertijd heeft 2020 ons ook belangrijke wetenschappelijke en commerciële vooruitgang en kansen gebracht, en we zijn ervan overtuigd dat we goed gepositioneerd zijn om onze sterke punten verder uit te bouwen. Verder zijn we opgetogen over de recent aangekondigde resultaten voor het primaire eindpunt van MANTA en MANTA-RAy, de lopende veiligheidsstudies met filgotinib.

2020 werd gekenmerkt door de Complete Response Letter (CRL) voor filgotinib in reumatoïde artritis (RA) die onze samenwerkingspartner Gilead in augustus heeft ontvangen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Op basis van de feedback van de FDA tijdens de NDA-beoordelingsprocedure en de Type A-bijeenkomst, heeft Gilead besloten af te zien van het nastreven van FDA-goedkeuring van filgotinib voor de behandeling van RA. Terwijl Gilead en Galapagos beiden blijven geloven in het klinische profiel van de 200 mg dosis, heeft Gilead geconcludeerd dat de 200 mg dosis in de VS vereist is om competitief te zijn in RA, en dat het onwaarschijnlijk is dat deze dosis goedgekeurd zal worden voor deze indicatie in de VS, zonder dat er substantieel aanvullende klinische studies worden uitgevoerd. Vervolgens hebben wij en Gilead besloten om de wereldwijde studies van filgotinib bij psoriatische artritis (PsA), de ziekte van Bechterew en niet-infectieuze uveïtis stop te zetten. Beide bedrijven gaan door met de ontwikkeling van filgotinib voor inflammatoire darmziekten (IBD) en het rekruteren van patiënten voor het fase 3 DIVERSITY-programma voor de ziekte van Crohn (CD).

Onno van de Stolpe, CEO (photo)

Anderzijds boekten we aanzienlijke vooruitgang met filgotinib bij de regelgevende instanties: in september werd filgotinib goedgekeurd voor RA door zowel de Japanse als de Europese autoriteiten. De ontvangst van onze allereerste handelsvergunning in deze twee belangrijke regio’s is een belangrijke mijlpaal. Beide autoriteiten hebben de doses filgotinib 200 mg en 100 mg goedgekeurd voor de behandeling van matige tot ernstige RA. Ik ben ongelooflijk trots op de teams die dit mogelijk hebben gemaakt en we zijn blij dat we patiënten die aan deze slopende aandoening lijden een nieuwe behandelingsoptie kunnen bieden. Bovendien hebben onze samenwerkingspartner Gilead en wij, na de positieve fase 3-resultaten bij colitis ulcerosa (CU), goedkeuring aangevraagd in Europa en we verwachten dat Gilead in de eerste helft van 2021 goedkeuring zal aanvragen in Japan.

Vanuit een commercieel perspectief hebben we een belangrijke kans voor Galapagos in Europa gekregen: in december hebben we de samenwerkingsovereenkomst voor filgotinib herzien en zoals overeengekomen zal Galapagos alle commerciële activiteiten in Europa overnemen. Naar verwachting zullen tegen eind 2021, na een gefaseerde overgangsperiode, de meeste ondersteunende en commerciële activiteiten van filgotinib in Europa door Galapagos overgenomen zijn. Galapagos zal betalingen ontvangen van Gilead in verband met wijzigingen in de verantwoordelijkheid voor de commercialisering en ontwikkeling van filgotinib in Europa. Gilead zal vanaf 2024 royalty's ontvangen uit de Europese verkoop van filgotinib. We hebben enorme vooruitgang geboekt met het opbouwen van onze eigen Europese commerciële organisatie, het veiligstellen van terugbetalingsregelingen en het voorbereiden van succesvolle lanceringen voor filgotinib in RA. Filgotinib is nu op de markt in Duitsland, Italië en Nederland, en andere Europese regio’s kunnen in de loop van 2021 volgen.

Wat onze bredere pijplijn in ontstekingsziekten betreft, hebben we belangrijke vooruitgang geboekt, voornamelijk met ons Toledo-programma. We hebben de target van onze Toledo-moleculen onthuld als salt inducable kinase (SIK)-remmers. Het nieuwe duale werkingsmechanisme van de Toledo-moleculen, namelijk het stimuleren van ontstekingsremmende cytokines en het remmen van ontstekingsbevorderende cytokines, hebben we in een reeks preklinische modellen geobserveerd. Voor onze meest geavanceerde Toledo-molecuul, GLPG3970, een SIK2/SIK3-remmer, hebben we dat duale werkingsmechanisme waargenomen in het bloed van gezonde vrijwilligers, en dit op een dosis-afhankelijke manier en met een bemoedigend verdraagzaamheidsprofiel. We voeren momenteel vijf proof-of-concept-studies uit met GLPG3970 en verwachten in de tweede helft van dit jaar topline resultaten te kunnen rapporteren voor psoriasis, CU en RA. Met een programmatische aanpak blijven wij vorderingen maken met meerdere Toledo-kandidaten met verschillende selectiviteitsprofielen, gericht op een reeks indicaties in ontstekingsziekten en zelfs fibrotische aandoeningen.

In oktober kondigden Servier en wij aan dat in de ROCCELLA fase 2b-studie met GLPG1972 in artrosepatiënten geen verschil werd gezien tussen de actieve en de placebogroep, en dat we GLPG1972 niet verder zullen ontwikkelen voor osteoartritis. 

Onze fibroseportefeuille boekte vooruitgang in 2020 met positieve topline resultaten in onze PINTA-studie in IPF, de nominatie van een nieuwe preklinische Toledo-kandidaat gericht op IPF en het in licentie nemen van veelbelovende moleculen die zich in een vroeg stadium van ontwikkeling bevinden. Door de ongunstige balans tussen werkzaamheid en het veiligheidsrisico waargenomen in het ISABELA fase 3-programma hebben we onlangs helaas alle ontwikkelingen met ziritaxestat moeten stopzetten.

Op basis van de lessen die wij kunnen trekken uit de recente tegenslagen in onze pijplijn, zullen wij onze R&D-portfolio herbekijken. We hebben 2020 afgesloten met wederom een uitzonderlijk sterke balans, waardoor we de middelen hebben om het potentieel van onze R&D-motor ten volle te benutten en om opportuniteiten in business development te evalueren. In lijn met onze verwachtingen, bedraagt onze operationele cash burn voor 2020 €517 miljoen, waaronder de ontvangen mijlpaalbetalingen voor de goedkeuring van filgotinib in Europa en Japan. Volgend op de recente stopzetting van de studies met ziritaxestat, zijn wij momenteel bezig met een grondige strategische review en we streven ernaar om een nieuwe cash burn verwachting voor 2021 te geven na afronding van deze evaluatie.

R&D

In ontstekingsziekten:

 • Gilead heeft een goedkeuring voor filgotinib bij RA ontvangen in Europa en Japan
 • Gilead heeft een CRL ontvangen voor filgotinib bij RA van de FDA in de VS en besloot de goedkeuringsaanvraag niet opnieuw in te dienen
 • Wij en Gilead kondigden een nieuwe commercialisatie- en ontwikkelingsovereenkomst voor filgotinib in Europa aan, en realiseerden onze eerste verkopen in Duitsland en Nederland
 • Wij en Gilead hebben het bereiken van het primaire eindpunt in de SELECTION fase 3-studie met filgotinib bij CU aangekondigd
 • Gilead heeft de aanvraag voor de goedkeuring van filgotinib bij CU in Europa ingediend
 • Wij en Gilead hebben de rekrutering in de MANTA en MANTA-RAy-studies met filgotinib voltooid
 • We zijn drie proof-of-concept-studies gestart met Toledo-molecuul GLPG3970, een SIK2/3 remmer, in psoriasis (CALOSOMA), in CU (SEA TURTLE) en RA (LADYBUG)
 • We zijn een fase 1b-studie gestart met GLPG3667, een TYK2-remmer, bij patiënten met psoriasis
 • We zijn een fase 1b-studie gestart met GLPG0555, een JAK1-remmer toegediend door middel van een intra-articulaire injectie bij patiënten met artrose in de knie
 • Wij en Servier hebben aangekondigd dat er in de ROCCELLA fase 2b-studie met GLPG1972 bij patiënten met artrose in de knie geen signaal van activiteit werd geobserveerd, en we hebben besloten GLPG1972 niet verder te ontwikkelen in deze indicatie
 • We hebben samenwerkingen met Ryvu en Scipher Medicine aangekondigd om nieuwe targets in ontstekingsziekten te ontdekken en te ontwikkelen

In fibrose:

 • We hebben de rekrutering voor het ISABELA fase 3-programma met ziritaxestat in IPF voortgezet met meer dan 1.300 gerekruteerde patiënten, en eind 2020 waren bijna alle onderzoekscentra geopend voor rekrutering. Alle ontwikkelingen met ziritaxestat werden stopgezet in februari 2021
 • We hebben positieve topline resultaten aangekondigd in de PINTA fase 2a-studie met GLPG1205, een GPR84-remmer bij patiënten met IPF
 • We hebben onze IPF-portfolio versterkt met GLPG4716, een chitinase-remmer, in licentie genomen van OncoArendi, en we hebben onze fibrosepijplijn in vroeg stadium van ontwikkeling verder versterkt door een meer uitgebreide samenwerking met Fibrocor
 • We hebben onze eerste nieuwe preklinische kandidaat met een nog niet bekendgemaakt werkingsmechanisme genomineerd uit onze samenwerking met Fibrocor, GLPG4586
 • We hebben onze eerste preklinische Toledo-molecule genomineerd die gericht is op fibrose, GLPG4605 

Overige klinische programma’s:

 • We hebben de MANGROVE fase 2-studie aangevat met CFTR-remmer GLPG2737, bij patiënten met autosomale dominante polycystische nierziekte (ADPKD)
 • We hebben een fase 1-studie met GLPG4059 opgestart, gericht op metabolische ziekte

Corporate:

 • We zijn overeengekomen om de fee-for-service business Fidelta te verkopen aan Selvita voor een totaalbedrag van €37,1 miljoen
 • We haalden €28,3 miljoen op door de uitoefening van inschrijvingsrechten

Recente gebeurtenissen:

 • Wij en Gilead hebben de tussentijdse resultaten van de MANTA/RAy-studies aangekondigd. Bij 8,3% van patiënten op placebo en 6,7% van patiënten op filgotinib werd een afname van de spermaconcentratie van 50% of meer vastgesteld na 13 weken
 • We hebben alle ontwikkelingen stopgezet met ziritaxestat vanwege de ongunstige balans tussen werkzaamheid en het veiligheidsrisico geobserveerd in het ISABELA fase 3-programma
 • We zijn twee bijkomende proof-of-concept-studies gestart met Toledo-molecule GLPG3970, een SIK2/3-remmer, in systemische lupus erythematosus (TAPINOMA) en het syndroom van Sjögren (GLIDER)
 • Gilead heeft aangekondigd dat het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) het gebruik van filgotinib in het VK aanbeveelt voor patiënten met matige tot ernstige RA. Filgotinib is de eerste geavanceerde behandeling die aanbevolen wordt door NICE bij patiënten met matige RA
 • We hebben de FINCH 1 fase 3-resulaten (Combe et al. 2021) en FINCH 3 fase 3-resultaten (Westhovens et al. 2021) gepubliceerd inAnnals of the Rheumatic Diseases

2020: financiële resultaten

Detail van de financiële resultaten

We hadden vroeger twee operationele segmenten. Als gevolg van het afsluiten van de verkoop van onze fee-for-service activiteit (Fidelta) aan Selvita op 4 januari 2021 voor een totale vergoeding van €37,1 miljoen (inclusief de gebruikelijke vereffeningen van cash en werkkapitaal), worden de resultaten van Fidelta voorgesteld als ‘Nettoresultaat van beëindigde activiteiten’ in onze geconsolideerde resultatenrekening van 2020 en 2019.

Omzet en overige opbrengsten van voortgezette activiteiten

Onze omzet en overige opbrengsten van voortgezette activiteiten bedroegen €530,3 miljoen in 2020, vergeleken met €885,8 miljoen in 2019. De omzet (€478,1 miljoen in 2020 ten opzichte van €834,9 miljoen in 2019) was lager door de volledige erkenning in opbrengst in 2019 van de upfront betaling van €667,0 miljoen ontvangen van Gilead in augustus 2019 gerelateerd aan ziritaxestat. In 2020 was onze omzet van de samenwerking met Gilead (€473,9 miljoen) gerelateerd aan (i) de exclusieve toegangsrechten tot en de optierechten op ons drug discovery-platform (€229,6 miljoen), en (ii) de erkenning van filgotinib opbrengsten (€228,1 miljoen). Bijkomend hebben we royalty opbrengsten van Gilead voor filgotinib erkend voor €16,2 miljoen.

Naar aanleiding van de goedkeuring van filgotinib, door zowel de Japanse en de Europese autoriteiten in september 2020, ontvingen we een succesbetaling van $105,0 miljoen (€90,2 miljoen) van Gilead. Als gevolg van de recent heronderhandelde samenwerking inzake filgotinib, hebben we in onze financiële cijfers van 2020 een verwachte betaling van Gilead voorzien voor een bedrag van €160,0 miljoen. Beide bedragen worden over tijd als opbrengst erkend tot het einde van de ontwikkelingsperiode.

Overige opbrengsten (€52,2 miljoen in 2020 vs €50,9 miljoen in 2019) bevatten voornamelijk steunmaatregelen van de overheid voor onze R&D-activiteiten.

Resultaten van voortgezette activiteiten

We rapporteerden in 2020 een nettoverlies van voortgezette activiteiten van €311,0 miljoen, in vergelijking met een nettowinst van €148,7 miljoen in 2019.

We realiseerden in 2020 een netto operationeel verlies van €178,6 miljoen, vergeleken met een netto operationele winst in 2019 van €368,7 miljoen.

De nettowinst en bedrijfswinst in 2019 waren voornamelijk het gevolg van de volledige erkenning in opbrengst van de upfront betaling van €667,0 miljoen ontvangen van Gilead in augustus 2019 gerelateerd aan ziritaxestat.

R&D-kosten voor de groep namen in 2020 toe met 25% tot €523,7 miljoen, in vergelijking met €420,1 miljoen in 2019. Deze toename was hoofdzakelijk toe te schrijven aan een toename van kosten van uitbestede contracten, voornamelijk in het kader van ons filgotinib-programma, het Toledo-programma en andere klinische programma’s. Daarenboven stegen onze personeelskosten ten gevolge van een geplande toename van het aantal personeelsleden naar aanleiding van de groei in onze R&D-activiteiten, en de hogere kosten van onze inschrijvingsrechtenplannen. Deze factor, alsook de toegenomen kosten van de commerciële lancering van filgotinib in Europa, droegen bij tot de stijging in onze verkoop- en marketingkosten en algemene en administratieve kosten, welke respectievelijk €66,5 miljoen en €118,8 miljoen bedroegen in 2020, ten opzichte van €24,6 miljoen en €72,4 miljoen in 2019.

We rapporteerden in 2020 een positieve niet-kas reële waardeaanpassing van initiële warrant B uitgegeven aan Gilead, en dit voor een bedrag van €3,0 miljoen, hoofdzakelijk veroorzaakt door de evolutie van de koers van het Galapagos-aandeel en haar geïmpliceerde volatiliteit. We rapporteerden in 2019 een negatieve niet-kas reële waardeaanpassing van afgeleide financiële instrumenten gegenereerd door de share subscription agreement met Gilead en de warrants toegekend aan Gilead, en dit voor een bedrag van €181,6 miljoen, hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijging van de koers van het Galapagos-aandeel.

De netto overige financiële kosten in 2020 bedroegen €134,2 miljoen, in vergelijking met netto overige financiële kosten van €38,6 miljoen in 2019, en bestonden voornamelijk uit een niet-gerealiseerd wisselkoersverlies van €106,4 miljoen op onze korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten in USD (€10,6 miljoen niet-gerealiseerd wisselkoersverlies in 2019), en uit €15,9 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van korte termijn financiële investeringen (€3,1 miljoen netto negatieve wijzigingen in (reële) waarde in 2019).

Nettoresultaat van de groep

De groep realiseerde in 2020 een nettoverlies van €305,4 miljoen, in vergelijking met een nettowinst van €149,8 miljoen in 2019.

Geldmiddelen en kasequivalenten en korte termijn financiële investeringen

Korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €5.169,3 miljoen op 31 december 2020 in vergelijking met €5.780,8 miljoen op 31 december 2019.

In 2020 daalden de korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en de kasequivalenten met €611,5 miljoen, in vergelijking met een toename van €4.490,0 miljoen in 2019. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn1We verwijzen naar toelichting 19 van de toelichtingen bij onze geconsolideerde jaarrekening voor een uitleg en reconciliatie van deze alternatieve prestatie indicator van €517,4 miljoen, gecompenseerd door (ii) de opbrengst van €28,3 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in 2020, en (iii) €15,9 miljoen negatieve wijzigingen in (reële) waarde van korte termijn financiële investeringen en €106,4 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen.

Daarnaast vermeldde onze balans een vordering op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche2Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatiesubsidie van de Franse overheid), en ook een vordering op de Belgische overheid, gerelateerd aan maatregelen ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, voor een totaal van beide vorderingen van €135,7 miljoen.

1 We verwijzen naar toelichting 19 van de toelichtingen bij onze geconsolideerde jaarrekening voor een uitleg en reconciliatie van deze alternatieve prestatie indicator
2 Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatiesubsidie van de Franse overheid

Galapagos in 2021

We kijken uit naar een jaar gevuld met aankondigingen over de regelgevende ontwikkelingen van filgotinib alsook over de voortgang van onze brede pijplijn met kandidaten gebaseerd op nieuwe targets.

In het begin van 2021 heeft filgotinib een aanbeveling van NICE in het VK gekregen voor het gebruik bij patiënten met matige tot ernstige actieve RA. Dit is een belangrijke beslissing aangezien filgotinib de eerste JAK-remmer is die aanbevolen wordt door NICE voor de populatie met matige RA. We verwachten dit jaar terugbetalingsbeslissingen voor filgotinib in RA in de belangrijkste Europese markten, terwijl we tegen het einde van het jaar de overgang naar een commerciële organisatie in heel Europa afronden. We verwachten een CHMP-opinie en een Europese beslissing voor filgotinib in CU, alsook het indienen van de aanvraag tot goedkeuring door Gilead voor CU in Japan. We voorzien dat onze samenwerkingspartner Gilead de rekrutering dit jaar zal voltooien in de wereldwijde DIVERSITY fase 3-studie in de ziekte van Crohn.

Binnen onze brede pijplijn in ontstekingsziekten verwachten we dit jaar over verschillende topline resultaten te rapporteren, waaronder een fase 1b-studie met de TYK2-remmer GLPG3667 in psoriasis, een fase 1b-studie met JAK1-remmer GLPG0555 door middel van een intra-articulaire injectie bij artrose in de knie en drie patiëntenstudies met onze meest vergevorderde Toledo-kandidaat, SIK2/3-remmer GLPG3970, in psoriasis, CU en RA. Binnen onze fibrosepijplijn verwachten we dit jaar voortgang met vroege klinische moleculen met nieuwe werkingsmechanismen, om breed in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe behandelingen om patiënten te helpen.

Na de recente stopzetting van de ziritaxestat-studies willen we onze plannen voor 2021 herzien, waarna we verwachten een nieuwe cash burn-richtlijn voor 2021 te geven. We zijn ervan overtuigd dat we de wetenschap, de mensen en het kapitaal hebben om deze storm te doorstaan en met vertrouwen vooruit te kijken. We willen al onze aandeelhouders bedanken voor hun steun terwijl we onze plannen herzien en een nieuwe koers uitzetten voor de groei van ons bedrijf.

Met respect,

Onno van de Stolpe
CEO