Cash remuneratie

Remuneratieverslag
CSR rapport

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vast jaarlijks bedrag in cash, ongeacht het aantal vergaderingen van de raad van toezicht die tijdens het jaar worden gehouden. Deze vergoedingen worden betaald in driemaandelijkse schijven aan het einde van elk kalender kwartaal.

Voor het boekjaar 2020 ontving de voorzitter van de raad van toezicht een cash remuneratie van €100.000 en de overige leden elk €50.000. Daarnaast geeft het lidmaatschap van een comité de leden van de raad van toezicht recht op nog eens €15.000 in cash en het voorzitterschap van een comité op nog eens €20.000 in cash.