Componenten van de remuneratie

Remuneratieverslag
CSR rapport

De remuneratie van leden van de directieraad bestaat uit (i) een vaste remuneratie bestaande uit het basissalaris, pensioen en andere voordelen en (ii) een variabele remuneratie bestaande uit een cash bonus en de toekenning van “Restricted Stock Units” (“RSU’s”) en inschrijvingsrechten. Voor het variabele deel van de remuneratie van de leden van de directieraad gelden prestatiecriteria.

Componenten van de remuneratie – directieraad (graphic)