Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

(in duizenden €)

Aandelen­kapitaal

Uit­gif­te­pre­mies

Omrekenings­verschillen

Overige reserves

Overgedragen verlies

Totaal

Op 1 januari 2019

236.540

1.277.780

(1.557)

(735)

(297.779)

1.214.249

Wijziging in waarder­ingsregels (gewijzi­gde retro­s­pectieve methode toepassing IFRS 16)

 

 

 

 

416

416

Aange­past totaal eigen vermogen per 1 januari 2019

236.540

1.277.780

(1.557)

(735)

(297.363)

1.214.665

Nettowinst

 

 

 

 

149.845

149.845

Andere elementen van het totaal­resultaat

 

 

415

(4.107)

 

(3.692)

Totaalresultaat

 

 

415

(4.107)

149.845

146.154

Op aandelen gebaseerde vergoe­dingen

 

 

 

 

38.297

38.297

Afboeking van financieel passief mbt de share subscription agreement en warrant A

 

135.702

 

 

 

135.702

Uitgifte van nieuwe aandelen

36.945

923.142

 

 

 

960.087

Kosten van kapitaalverhogingen

(4.447)

 

 

 

 

(4.447)

Uitoefening van warrant A door Gilead

14.162

353.873

 

 

 

368.035

Uitoefening van inschrijvings­rechten

4.082

13.085

 

 

 

17.167

Op 31 december 2019

287.282

2.703.583

(1.142)

(4.842)

(109.223)

2.875.658

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 januari 2020

287.282

2.703.583

(1.142)

(4.842)

(109.223)

2.875.658

Nettoverlies

 

 

 

 

(305.436)

(305.436)

Andere elementen van het totaal­resultaat

 

 

(2.047)

(6.065)

 

(8.112)

Totaalresultaat

 

 

(2.047)

(6.065)

(305.436)

(313.548)

Op aandelen gebaseerde vergoedingen

 

 

 

 

79.959

79.959

Uitoefening van inschrijvings­rechten

4.031

24.257

 

 

 

28.288

Op 31 december 2020

291.312

2.727.840

(3.189)

(10.907)

(334.701)

2.670.355

De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze geconsolideerde financiële cijfers.