8. Personeelskosten

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal personeelsleden van onze voortgezette activiteiten op 31 december 2020 en 2019:

 

2020

2019

Aantal personeelsleden op 31 december

1.304

845

Totaal

1.304

845

Het gemiddeld aantal personeelsleden van onze voortgezette activiteiten gedurende de jaren 2020 en 2019 bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

 

2020

2019

Leden van de directieraad

6

5

Onderzoek en ontwikkeling

611

523

Commerciële

144

27

Corporate en ondersteunend personeel

335

156

Totaal

1.096

711

Hun gezamenlijke vergoeding bedroeg:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Salarissen

(139.681)

(113.660)

Sociale lasten

(26.471)

(14.566)

Pensioenkosten

(7.337)

(4.715)

Kosten in verband met inschrijvingsrechtenplannen

(79.959)

(38.297)

Overige personeelskosten

(9.897)

(6.399)

Totaal personeelskosten

(263.345)

(177.636)