33. Bezoldiging van de commissaris

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

De erelonen van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris op het niveau van de groep bedroegen €1.202,8 duizend in 2020 (2019: €1.406,8 duizend). De erelonen voor audit gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd door de commissaris, betrekking hebbende op de uitvoering van de audit of nazicht van de jaarrekening van de verbonden ondernemingen van de groep, bedroegen €23,9 duizend in 2020 (2019: €29,2 duizend). Audit gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd door personen die met de commissaris verbonden zijn, gerelateerd aan de audit of nazicht van de jaarrekening van de verbonden ondernemingen van de groep, bedroegen €29,2 duizend in 2020 (2019: €29,2 duizend). Andere erelonen die betrekking hadden op de audit, dewelke de commissaris doorgaans levert, bedroegen €161,3 duizend in 2020 (2019: €43,0 duizend). Andere erelonen die geen betrekking hadden op de audit, uitgevoerd door de commissaris bedroegen €47,7 duizend in 2020 (€148,2 duizend in 2019). Andere erelonen die geen betrekking hadden op de audit, uitgevoerd door personen die met de commissaris verbonden zijn, bedroegen €890,7 duizend in 2020 en waren gerelateerd aan IT- en CSV diensten (2019: €46,6 duizend). Het auditcomité en de raad van toezicht zijn van mening dat deze ad hoc activiteiten de onafhankelijkheid van de commissaris in het uitoefenen van zijn statutaire verplichtingen niet beïnvloeden. De bovengenoemde bijkomende erelonen werden voorafgaandelijk volledig door het auditcomité goedgekeurd, overeenkomstig artikel 3:64 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.