Continuïteitsverklaring

Continuïteitsverklaring
CSR rapport

Tot op heden hebben wij aanzienlijke operationele verliezen geleden, wat tot uiting komt in de balans met €334,7 miljoen aan gecumuleerde verliezen per 31 december 2020. Ons geconsolideerd nettoverlies op 31 december 2020 was €305,4 miljoen. De raad van toezicht heeft de jaarrekening en de waarderingsregels onderzocht. Gebaseerd op conservatieve assumpties, geloven wij dat onze bestaande korte termijn financiële investeringen, geldmiddelen en kasequivalenten van €5.169,3 miljoen op 31 december 2020 ons in staat zullen stellen om onze operationele kosten en investeringen voor de komende jaren (en minstens voor de volgende 12 maanden) te financieren. De raad van toezicht is ook van mening dat aanvullende financiering – indien nodig – kan worden verkregen. Hiermee rekening houdend, evenals met de potentiële ontwikkelingen van onze activiteiten inzake het ontdekken en het ontwikkelen van medicijnen, is de raad van toezicht van mening dat zij de jaarrekening kan voorleggen op continuïteitsbasis. Hoewel onze korte termijn financiële investeringen, geldbeleggingen en kasequivalenten voldoende hoog zijn voor de komende jaren (en minstens voor de volgende 12 maanden), wijst de raad van toezicht erop dat als de R&D-activiteiten goed gaan, we aanvullende financiering zouden kunnen zoeken om de voortdurende ontwikkeling van onze producten te ondersteunen of om andere zakelijke opportuniteiten te kunnen benutten.