7. Bedrijfskosten

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Het bedrijfsresultaat wordt verkregen na de erkenning van de volgende kosten (−):

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Onderstaande tabel vat de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de jaren beëindigd op 31 december 2020 en 2019 samen:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Personeelskosten

(161.509)

(118.875)

Onderaanneming

(301.841)

(255.725)

Verbruiksgoederen, labokosten en huisvesting

(22.349)

(19.573)

Afschrijvingen

(11.707)

(9.330)

Vergoedingen voor professioneel advies

(12.692)

(1.834)

Andere bedrijfskosten

(13.570)

(14.753)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(523.667)

(420.090)

De stijging van kosten van onderzoek en ontwikkeling weerspiegelt de toename van onze investeringen om vooruitgang te boeken in onze onderzoek- en ontwikkelingsprogramma’s. Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door:

  • Toegenomen personeelskosten voor onderzoek en ontwikkeling werden verklaard door een stijging in het aantal medewerkers als gevolg van de groei in onze R&D activiteiten en door hogere kosten van inschrijvingsrechtenplannen.
  • De kosten voor onderaanneming stegen voornamelijk door toegenomen uitgaven voor de ontwikkeling van filgotinib door ons verhoogd aandeel in de kosten. Daarenboven stegen de uitgaven door de vooruitgang in ons Toledo programma en onze andere programma’s.
  • Vergoedingen voor professioneel advies namen toe door bijkomende consulting kosten voor de implementatie van nieuwe softwaretoepassingen.

Onderstaande tabel vat de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor de boekjaren eindigend op 31 december 2020 en 2019 samen, per programma:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Filgotinib programma

(126.879)

(100.032)

Ziritaxestat programma

(55.902)

(75.951)

OA programma met GLPG1972

(22.966)

(19.958)

Toledo programma

(87.107)

(47.204)

CF-programma

(69)

(3.897)

AtD-programma met MOR106

(7.618)

(24.051)

Overige programma's

(223.126)

(148.997)

Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling

(523.667)

(420.090)

Verkoop- en marketing kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de verkoop- en marketingkosten voor de boekjaren eindigend op 31 december 2020 en 2019:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Personeelskosten

(31.727)

(7.558)

Afschrijvingen

(140)

(61)

Externe outsourcing kosten

(27.174)

(15.721)

Vergoedingen voor professioneel advies

(3.420)

(459)

Andere bedrijfskosten

(4.007)

(777)

Totale verkoop- en marketingkosten

(66.468)

(24.577)

De toename in onze verkoop- en marketingkosten in 2020 werd voornamelijk veroorzaakt door de voorbereiding van de commerciële lancering van filgotinib en uit zich voornamelijk in gestegen personeelskosten door aanwervingen en door hogere kosten van inschrijvingsrechtenplannen, alsook in een gerelateerde verhoging van de outsourcing kosten. Deze laatste was hoofdzakelijk het gevolg van bijkomende kosten gerelateerd aan onze co-promotie activiteiten met Gilead inzake filgotinib. In het kader hiervan hebben we €4,7 miljoen doorgerekend aan Gilead, opgenomen in aftrek van onze verkoop- en marketing kosten (in vergelijking met €8,2 miljoen doorrekeningen van Gilead aan ons voor het jaar eindigend op 31 december 2019).

Algemene en administratieve kosten

De volgende tabel geeft een overzicht van de algemene en administratieve kosten voor de boekjaren eindigend op 31 december 2020 en 2019:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Personeelskosten

(70.110)

(51.204)

Afschrijvingen

(5.147)

(1.421)

Vergoedingen voor juridisch en professioneel advies

(25.592)

(11.568)

Andere bedrijfskosten

(17.908)

(8.190)

Totale algemene en administratieve kosten

(118.757)

(72.382)

De stijging in algemene en administratieve kosten in 2020 was voornamelijk toe te schrijven aan een gepland hoger aantal personeelsleden ter ondersteuning van de groei van het bedrijf, hogere kosten van inschrijvingsrechtenplannen, en bijkomende vergoedingen voor juridisch en professioneel advies.