34. Gebeurtenissen na balansdatum

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Op 19 maart 2021 werden 99.814 inschrijvingsrechten uitgeoefend (aan een gemiddelde uitoefenprijs van €22,62 per inschrijvingsrecht), waarvan 41.874 inschrijvingsrechten werden uitgeoefend door onze CEO, 10.000 inschrijvingsrechten door andere leden van onze directieraad, en 5.040 inschrijvingsrechten door voormalige leden van onze raad van toezicht. Dit resulteerde in een kapitaalverhoging (inclusief uitgiftepremie) van €2.258.042,82 en de uitgifte van 99.814 nieuwe aandelen. De slotkoers van ons aandeel op 19 maart 2021 was €68,48.

Op 10 februari 2021 kondigden we de stopzetting aan van alle ontwikkelingen met ziritaxestat vanwege de ongunstige balans tussen werkzaamheid en het veiligheidsrisico geobserveerd in het ISABELA fase 3-programma.

Op 4 januari 2021 werd de verkoop van Fidelta aan Selvita S.A. voltrokken voor een totaal bedrag van €37,1 miljoen (inclusief de gebruikelijke vereffeningen van cash en werkkapitaal). Fidelta zal drug discovery diensten blijven leveren aan ons gedurende de volgende vijf jaar, onze aankoopverplichtingen lopen op tot een totaal van €27,0 miljoen.

De geconsolideerde jaarrekening van Galapagos werd goedgekeurd door de raad van toezicht en vrijgegeven voor verspreiding op 23 maart 2021. Zij werd namens de raad van toezicht ondertekend door:

(getekend)

Raj Parekh
Voorzitter raad van toezicht

Howard Rowe
Voorzitter auditcomité

23 maart 2021