12. Winst/verlies (–) per aandeel

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Gewone winst/verlies (–) per aandeel wordt berekend door de nettowinst/nettoverlies (–), toewijsbaar aan de aandeelhouders, te delen door het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen in de loop van het boekjaar. Verwaterde winst/verlies (–) per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen (verwaterd), waarbij ook rekening wordt gehouden met de uitstaande inschrijvingsrechten, waarvoor onze gemiddelde aandelenkoers van het jaar hoger was dan de uitoefenprijs. De mogelijke toename in het aantal aandelen als gevolg van uitstaande initiële warrant B werd niet opgenomen in de berekening van de verwaterde winst per aandeel per 31 december 2019 daar ze een niet verwaterend effect hebben.

 

Jaareinde 31 december

 

2020

2019

Nettowinst/verlies (-) toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep (in duizenden €)

(305.436)

149.845

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de gewone winst/verlies (-) per aandeel

65.075

57.614

 

 

 

Gewone winst/verlies (-) per aandeel (€)

(4,69)

2,60

 

 

 

Nettowinst/verlies (-) toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep (in duizenden €)

(305.436)

149.845

 

 

 

Aantal aandelen (in duizend)

 

 

Gewogen gemiddelde van de aandelen ten behoeve van de verwaterde winst/verlies (-) per aandeel

65.075

57.614

Potentiële gewone aandelen die tot verwatering kunnen leiden

-

2.498

 

 

 

Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (€)

(4,69)

2,49

Omdat wij een nettoverlies rapporteerden in 2020, is het effect van de uitstaande inschrijvingsrechten (toelichting 29) niet-verwaterend in plaats van verwaterend. Er is dus geen verschil tussen het gewoon en het verwaterd verlies per aandeel in 2020.