5. Segmentinformatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Operationele segmentatie

De groep had twee segmenten, R&D en fee-for-service activiteiten. Naar aanleiding van de verkoop van Fidelta d.o.o. (onze fee-for-service activiteit) hebben we dit segment voorgesteld als beëindigde activiteiten. Galapagos werkt daardoor als één enkel operationeel segment.

Geografische informatie

In 2020 waren onze voortgezette activiteiten voornamelijk gevestigd in België, Frankrijk en Nederland en vertegenwoordigden onze drie belangrijkste klanten 99,9% van de omzet. Het klantenbestand in 2020 en 2019 bestond uit drie van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld.

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens bestemming van de klant:

 

Jaareinde 31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Verenigde Staten van Amerika

472.445

793.873

Europa

5.607

41.028

Totale omzet

478.053

834.901

De volgende tabel vat onze omzet samen volgens de grootste klanten:

 

Jaareinde 31 december

 

2020

2019

 

(in duizenden €)

%

(in duizenden €)

%

Gilead

 

 

 

 

Verenigde Staten van Amerika(1)

472.445

99%

793.873

95%

Europa(1)

1.460

0%

-4.570

-1%

AbbVie

 

 

 

 

Europa

(52)

0%

26.356

3%

Novartis

 

 

 

 

Europa

4.125

1%

19.177

2%

Totale omzet van grootste klanten

477.978

100%

834.836

100%

(1)

Als gevolg van de contractwijziging met Gilead in 2019, bevatte de omzet erkend voor filgotinib voor het jaar eindigend op 31 december 2019 een negatief catch-up effect op de closing datum van €245,9 miljoen als resultaat van de afname van de percentage of completion toegepast op eerder ontvangen upfront- en succesbetalingen voor dat programma.

Op 31 december 2020 bezaten wij €171 miljoen aan materiële vaste activa en immateriële vaste activa (€91 miljoen in 2019), als volgt verdeeld:

 

31 december

(thousands of €)

2020

2019(1)

België

113.524

57.007

Frankrijk

18.398

18.102

Nederland

28.210

7.951

Kroatië

-

6.182

Zwitserland

7.668

1.057

Spanje

2.755

-

Overige

388

681

Totaal

170.943

90.979

(1)

In overeenstemming met IFRS 8 tonen we enkel het totaal van de materiële vaste activa en immateriële vaste activa in deze toelichting. Dit is een wijziging in de presentatie in vergelijking met de bedragen die gepubliceerd zijn in deze toelichting voor het jaar eindigend op 31 december 2019. We kozen ervoor om de historische geconsolideerde financiële informatie voorgesteld in deze toelichting aan te passen om deze wijziging in presentatie weer te geven.

Daar het netto-actief van Fidelta d.o.o. (Kroatië) eerder zal terugverdiend worden door een verkooptransactie dan door voortgezet gebruik, hebben we deze activa en de hieraan verbonden schulden voorgesteld als ‘bestemd voor verkoop’ in onze jaarrekening van 31 december 2020.