GLPG1972 in OA

Onze franchise in ontstekingsziekten
CSR rapport

GLPG1972 is een kandidaatgeneesmiddel door ons ontwikkeld binnen onze samenwerking met Servier. GLPG1972 werkt in op ADAMTS-5, een belangrijke aggrecanase die een rol speelt in de afbraak van aggrecaan in gewrichtskraakbeen. ADAMTS-5 is in de literatuur in zowel diermodellen als menselijke explantaten gevalideerd en van ARGS, een restproduct van de kraakbeenafbrekende werking van ADAMTS-5, is aangetoond dat het toeneemt in de gewrichten van patiënten met OA.

ROCCELLA fase 2b-trial

ROCCELLA is een wereldwijde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, dosis-variabele studie die de werkzaamheid en veiligheid onderzocht van drie verschillende eenmaal daagse orale doseringen van GLPG1972/S201086 bij 932 patiënten met artrose (osteoartritis; OA) in de knie na 52 weken behandeling. De studiepopulatie was tussen 40 en 76 jaar oud (met een gemiddelde leeftijd van 63), voornamelijk vrouwen (70%), en met een gemiddelde ziekteduur van 7 jaar.

De primaire onderzoeksdoelstelling van ROCCELLA was om de werkzaamheid aan te tonen van minstens één dosis van GLPG1972/S201086 in vergelijking met placebo op het verminderen van kraakbeenverlies van het centrale mediale tibiofemorale compartiment van de te behandelen knie na 52 weken behandeling. Dit werd gemeten aan de hand van kwantitatieve MRI.

De studie haalde de primaire onderzoeksdoelstelling niet. Het verschil tegenover de baseline in dikte van het kraakbeen na week 52 in mm (SD) bedroeg -0,116 (0,27) voor de placebogroep, en -0,068 (0,20), -0,097 (0,27) en -0,085 (0,22) voor respectievelijk de lage, medium en hoge dosering. Geen enkele behandelingsgroep bereikte een statistisch significant verschil in vergelijking met placebo. Er werd geen significant verschil waargenomen in vergelijking met placebo voor de secundaire eindpunten, met inbegrip van klinische uitkomsten.

GLPG1972 werd in deze fase 2-studie over het algemeen goed verdragen door patiënten.

Vervolgens is de ontwikkeling van GLPG1972 in OA stopgezet.