Ratio hoogste en laagste vergoeding

Remuneratieverslag
CSR rapport

De verhouding tussen de hoogste en laagste remuneratie bij Galapagos tijdens het boekjaar 2020 is: 1:27.

De verhouding is berekend op basis van de laagste verloning (in voltijds equivalent), exclusief stagiairs. De remuneratie waarmee rekening is gehouden voor deze berekening is het jaarlijkse basissalaris, de jaarlijkse cash bonus en (indien van toepassing) uitzonderlijke bonus; de jaarlijkse bonus wordt meegerekend in het jaar waarin de prestaties werden verleend die aanleiding geven tot de bonus en niet in het jaar van uitbetaling. Als gevolg van de timing van Galapagos’ 2020 eindejaar evaluatieproces, zijn de werkelijke bonussen voor werknemers onder het niveau van de directieraad op de datum van dit verslag nog niet definitief vastgesteld. Daarom zijn de streefcijfers voor deze werknemers vermenigvuldigd met de reeds goedgekeurde organisatorische bonusscores, die naar best vermogen van Galapagos een schatting van de werkelijke bonusresultaten voor 2020 vormen.