Galapagos' remuneratiebeleid

Remuneratieverslag
CSR rapport

Het remuneratiebeleid van Galapagos werd opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders van Galapagos hebben op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2020 met 68,21% van de stemmen het huidige remuneratiebeleid goedgekeurd. Het beleid geldt voor vier jaar vanaf de datum van goedkeuring. Het remuneratiebeleid is sinds 1 januari 2020 van toepassing.

Galapagos moedigt een open en constructieve dialoog met haar aandeelhouders aan om haar aanpak van het bestuur van de vennootschap, inclusief remuneratie, te bespreken. De toegenomen informatieverschaffing in het remuneratieverslag voor 2020 weerspiegelt de input van de aandeelhouders van Galapagos over de jaren heen, alsook de ontwikkelingen in het wetgevende kader, waaronder de individuele weergave voor elk lid van de raad van toezicht en de directieraad. In het remuneratieverslag voor 2020 worden nieuwe tabellen geïntroduceerd die meer inzicht geven in de totale remuneratie die leden van de directieraad en de raad van toezicht ontvangen.

Het doel van ons remuneratiebeleid is het aantrekken, motiveren en behouden van de diverse gekwalificeerde en deskundige individuen die essentieel zijn om onze strategische en operationele doelstellingen te bereiken. Verder hebben we als doel om competitief te zijn in de arbeidsmarkt door benchmarking met relevante vergelijkingsgroepen, om prestaties op het hoogst mogelijke niveau te stimuleren, gedifferentieerde beloningen toe te staan op basis van individuele prestaties, om discriminatie te voorkomen op andere gronden dan prestaties en om een open, eerlijke, consistente en billijke cultuur te versterken.