In een oogopslag

In een oogopslag
CSR rapport
Kerngetallen

(in duizenden €, tenzij anders vermeld)

Jaareinde 31 december 2020

Jaareinde 31 december 2019

Jaareinde 31 december 2018

RESULTATENREKENING (**)

 

 

 

Omzet

478.053

834.901

278.666

Overige opbrengsten

52.207

50.896

29.000

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

(523.667)

(420.090)

(316.222)

Verkoop, algemene en administratieve kosten

(185.225)

(96.959)

(38.523)

Totale bedrijfskosten

(708.892)

(517.049)

(354.746)

Bedrijfswinst/verlies (-)

(178.632)

368.748

(47.080)

Netto financieel resultaat

(131.143)

(220.223)

15.662

Belastingen

(1.226)

165

(822)

Nettowinst/verlies (-) uit voortgezette activiteiten

(311.001)

148.689

(32.240)

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen

5.565

1.156

2.981

Nettowinst/verlies (-)

(305.436)

149.845

(29.259)

 

 

 

 

BALANS

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.135.187

1.861.616

1.290.796

Korte termijn financiële investeringen

3.026.278

3.919.216

-

Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

135.728

115.356

84.646

Activa

5.717.731

6.068.609

1.439.496

Eigen vermogen

2.670.355

2.875.658

1.214.249

Over te dragen opbrengsten

2.809.133

3.000.646

149.801

Overige schulden

238.242

192.305

75.446

 

 

 

 

KASSTROOM

 

 

 

Operationele inkomende kasstroom/operationele cash burn (-) (*)

(517.404)

3.162.809

(158.384)

Kasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten

(427.336)

3.208.617

(142.466)

Kasstroom genereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

757.288

(3.764.660)

(15.914)

Kasstroom gegenereerd uit financieringsactiviteiten

22.040

1.335.751

287.876

Toename van geldmiddelen en kasequivalenten

351.994

779.708

129.497

Transfer naar korte termijn financiële investeringen

-

(198.922)

-

Effect van wisselkoersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten

(70.539)

(9.966)

10.089

Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december

2.143.071

1.861.616

1.290.796

 

 

 

 

Geldmiddelen en kasequivalenten uit voortgezette activiteiten

2.135.187

1.861.616

1.290.796

Geldmiddelen en kasequivalenten ingedeeld als activa bestemd voor verkoop

7.884

-

-

Korte termijn financiële investeringen op 31 december

3.026.278

3.919.216

-

Totaal korte termijn financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december

5.169.349

5.780.832

1.290.796

 

 

 

 

FINANCIËLE RATIO'S

 

 

 

Aantal uitgegeven aandelen op 31 december

65.411.767

64.666.802

54.465.421

Gewone winst/verlies (-) per aandeel (in €)

(4,69)

2,60

(0,56)

Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (in €)

(4,69)

2,49

(0,56)

Aandelenkoers op 31 december (in €)

80,48

186,50

80,56

Totaal aantal personeelsleden van de groep op 31 december (***)

1.489

1.003

725

(*)

We verwijzen naar toelichting 19 van onze geconsolideerde jaarrekening voor een uitleg en reconciliatie van deze alternatieve prestatie indicator.

(**)

De vergelijkende cijfers voor 2019 en 2018 werden aangepast om de impact van het voorstellen in 2020 van de Fidelta activiteiten als beëindigde activiteiten te tonen.

(***)

Het totaal aantal personeelsleden van de groep op 31 december 2020 bevat 185 personeelsleden van Fidelta, dat op 4 januari 2021 verkocht werd aan Selvita.

Medewerkers per vestiging

Medewerkers per vestiging (graphic)

Aantal medewerkers Galapagos groep

Aantal medewerkers Galapagos groep (pie chart)

Totaal aantal werknemers omvat 185 werknemers van Fidelta. Fidelta werd op 4 januari 2021 verkocht aan Selvita. Tevens omvat het totaal aantal werknemers consultants en tijdelijke werknemers.