21. Uitgestelde belastingen

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

 

31 december

(in duizenden €)

2020

2019

Opgenomen uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

 

 

Activa

4.475

4.205

Verplichtingen

-

-

 

 

 

Niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

365.639

289.833

 

 

 

Uitgestelde belastingen in de geconsolideerde resultatenrekening

(157)

1.537

Belastingvoordeel uit voorheen niet-opgenomen belastingvorderingen aangewend om de uitgestelde belastingen te reduceren (+)

581

1.537

Uitgestelde belastingen naar aanleiding van een tijdelijke verschillen

(44)

-

Uitgestelde belastingen i.v.m. het gebruik of het afboeken van eerder erkende uitgestelde belastingvorderingen

(695)

-

De geconsolideerde fiscaal overdraagbare verliezen, de overgedragen aftrek voor innovatie inkomsten, voor definitief belaste inkomsten en investeringsaftrek en de overgedragen aftrek voor tijdelijke verschillen bedroegen op 31 december 2020 €1.485,8 miljoen (€1.179,0 miljoen op 31 december 2019); €2,7 miljoen had betrekking op fiscale verliezen die komen te vervallen tussen 2026 en 2034.

De statutaire fiscaal overdraagbare verliezen kunnen worden gecompenseerd met toekomstige statutaire fiscale winsten en bedroegen €478,6 miljoen per 31 december 2020 (€374,1 miljoen per 31 december 2019). Deze statutaire fiscale verliezen kunnen voor onbepaalde tijd worden verrekend met toekomstige statutaire fiscale winsten, met uitzondering van een bedrag van €2,7 miljoen in de Verenigde Staten en Nederland, met vervaldata tussen 2026 en 2034. Op 31 december 2020 bedroegen de overgedragen beschikbare fiscale verliezen in Galapagos NV (België) €416,6 miljoen (2019: €307,7 miljoen). Daarbij geniet Galapagos NV (België) ook van het Belgische innovatie inkomsten aftrek regime, wat aanleiding gaf tot de rapportering, per 31 december 2020, van een bijkomende overgedragen innovatie inkomsten aftrek van €247,2 miljoen (€224,7 miljoen per 31 december 2019), die ook kan afgezet worden tegenover toekomstige statutaire fiscale winsten. Daarbij heeft Galapagos NV (België) ook een overgedragen investeringsaftrek van €1,0 miljoen (2019: €1,0 miljoen) en een overgedragen aftrek voor definitief belaste inkomsten van €8,4 miljoen (2019: nil), die kan afgezet worden tegenover toekomstige statutaire fiscale winsten. Er is geen beperking in de tijd voor de overgedragen innovatie inkomsten aftrek, de aftrek voor definitief belaste inkomsten en de investeringsaftrek.

Met uitzondering van 2019 hebben we een geschiedenis van verliezen. We voorzien fiscale verliezen te blijven maken in de nabije toekomst aangezien wij blijven investeren in klinische en preklinische ontwikkelingsprogramma’s en onderzoeksplatformen. Bijgevolg werd er geen uitgestelde belastingvordering opgezet per 31 december 2020, met uitzondering van vier dochterondernemingen die op een cost plus basis werken waarvoor uitgestelde belastingvorderingen werden erkend voor €4,5 miljoen (2019: €4,2 miljoen).