24. Over te dragen opbrengsten

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lijnen over te dragen opbrengsten in onze balans per 31 december 2020 en 2019.

De beweging in lange en korte termijn over te dragen opbrengsten wordt toegelicht in onderstaande tabel.

(in duizenden €)

Totaal

Gilead samen­werkings­over­een­komst voor filgotinib

Gilead samen­werkings­over­een­komst voor ziritaxestat

Gilead samen­werkings­overeen­komst voor drug discovery platform(2)

AbbVie samen­werkings­overeenkomst voor CF

Over te dragen opbreng­sten gerelateerd aan contracten in ons fee-for-service segment

Overige over te dragen opbrengsten (subsidies)

Op 1 januari 2019

149.801

145.798

-

-

3.224

471

308

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangen upfront betaling en effect van initiële waardering van share subscription

3.655.416

641.663

666.967

2.346.787

 

 

 

Ontvangen succes­betalingen

49.727

27.317

 

 

22.410

 

 

Significante financieringscomponent(3)

6.900

6.900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in opbrengst van upfront betaling

(1.009.663)

(260.207)

(666.967)

(80.918)

(1.570)

 

 

Erkenning in opbrengst van succesbetaling

(51.156)

(27.092)

 

 

(24.064)

 

 

Catch-up effect op closing datum(1)

245.883

245.883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere bewegingen

(46.262)

 

 

(45.856)

 

(109)

(297)

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2019

3.000.646

780.261

-

2.220.013

-

362

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upfront betalingen

160.000

160.000

 

 

 

 

 

Ontvangen succesbetalingen

90.192

90.192

 

 

 

 

 

Significante financierings­component(3)

16.278

16.278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning in opbrengst van upfront betaling

(411.417)

(181.816)

 

(229.601)

 

 

 

Erkenning in opbrengst van succesbetaling

(46.261)

(46.261)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere bewegingen

(305)

 

 

 

 

(362)

57

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2020

2.809.133

818.654

-

1.990.412

-

-

67

(1)

Als gevolg van de contractwijziging, bevatte de omzet erkend voor filgotinib voor het jaar eindigend op 31 december 2019 een negatief catch-up effect op de closing datum als resultaat van de afname van de percentage of completion toegepast op eerder ontvangen upfront- en succesbetalingen voor dat programma.

(2)

De ontvangen upfront betaling en het uitstaande bedrag op 31 december 2020 en op 31 december 2019 bevatten de verplichtingen tot uitgifte van de warrants en de upfront betaling toegewezen aan het drug discovery platform. Andere bewegingen in 2019 zijn gerelateerd aan het overboeken van verplichtingen tot uitgifte van warrants naar de rekening uitgiftepremies.

(3)

Voor de bijkomende vergoeding ontvangen voor de herziene kostenverdeling voor filgotinib, veronderstellen we het bestaan van een significante financieringscomponent, die de tijdswaarde van het geld over de geschatte periode van erkenning weerspiegelt.

We verwijzen naar toelichting 6 voor een detail van de toewijzing van de transactieprijs betaald door Gilead.