31. Geconsolideerde vennootschappen per 31 december 2020

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Naam van de dochteronderneming

Land

% stemrecht Galapagos NV (rechtstreeks of onrechtstreeks via dochter­ondernemingen)

Wijziging in % stemrecht t.o.v. vorige periode (2020 vs 2019)

Biofocus DPI AG (vereffend)

Zwitserland

0%

(100%)

Galapagos Biopharma België BV

België

100%

-

Galapagos Biopharma Nederland B.V.

Nederland

100%

-

Galapagos Biopharma Spanje S.L.U

Spanje

100%

-

Galapagos Biopharma Italië S.r.l.

Italië

100%

-

Galapagos Biopharma Duitsland GmbH

Duitsland

100%

-

Galapagos Biotech Ltd.

Verenigd Koninkrijk

100%

-

Galapagos BV

Nederland

100%

-

Galapagos GmbH

Zwitserland

100%

-

Galapagos, Inc.

Verenigde Staten

100%

-

Galapagos NV

België

Moederbedrijf

-

Galapagos Real Estate Belgium BV

België

100%

-

Galapagos Real Estate Nederland B.V.

Nederland

100%

-

Galapagos SASU

Frankrijk

100%

-

Fidelta d.o.o.

Kroatië

100%

-

Xenometrix, Inc. in liquidatie

Verenigde Staten

100%

-

In 2020 fuseerde Galapagos Real Estate 2 BV met Galapagos Real Estate 1 BV, met Galapagos Real Estate 1 BV als overlevende entiteit, waarvan de vennootschapsnaam wijzigde naar Galapagos Real Estate Belgium BV. Onze slapende Zwitserse dochteronderneming Biofocus DPI AG werd in 2020 gedeconsolideerd en de finale stappen voor haar liquidatie werden afgerond in 2020. In 2021 moet enkel haar schrapping in het Zwitsers handelsregister nog gebeuren.

Op 23 november 2020 ondertekenden we een overeenkomst tot overdracht van aandelen voor de verkoop van onze dochteronderneming Fidelta d.o.o. (Zagreb, Kroatië). Aangezien we verwachten dat het netto-actief van Fidelta grotendeels terugverdiend zal worden door een verkooptransactie eerder dan door voortgezet gebruik, hebben we deze activa en gerelateerde schulden als bestemd voor verkoop voorgesteld in onze jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2020. Op 4 januari 2021 werd de verkoop van alle aandelen van onze fee-for-service activiteit Fidelta aan Selvita S.A. voltrokken. Selvita S.A. verwierf 100% van de uitstaande aandelen in Fidelta.

Er zijn geen significante beperkingen op het vermogen van de groep om toegang te hebben tot, of het gebruik van, activa of te voldoen aan de verplichtingen van één van de dochterondernemingen van de groep.