Aandelengerelateerde remuneratie

Remuneratieverslag
CSR rapport

In overeenstemming met bepaling 7.6 van de 2020 Code kent Galapagos de leden van de raad van toezicht ook een vergoeding toe die gelijkaardig is aan de remuneratie in aandelen. Tijdens het boekjaar 2020 ontvingen de leden van de raad van toezicht de volgende bijkomende vergoeding in cash: voor de voorzitter van de raad van toezicht €100.000 en voor de overige leden elk €50.000, telkens onder de voorwaarde om het nettobedrag (na belastingen) te gebruiken om aandelen van Galapagos te verwerven. Deze aankoop van aandelen vond plaats op 21 december 2020 en resulteerde in het aantal aandelen dat in de bovenstaande tabel vermeld staat. De aandelen die elk lid van de raad van toezicht op die manier verwerft, moeten worden gehouden tot minstens één jaar nadat het mandaat van het lid van de raad van toezicht eindigt en minstens drie jaar na het moment van verwerving. Deze aandelengerelateerde vergoedingen vormen het equivalent van de toekenning van een vergoeding in aandelen aan de leden van de raad van toezicht, zoals aanbevolen door de 2020 Code.

Galapagos kent geen inschrijvingsrechten toe aan leden van de raad van toezicht (niet-uitvoerende bestuurders).