18. Korte termijn financiële investeringen

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening
CSR rapport

Onze korte termijn financiële investeringen bedroegen €3.026,3 miljoen per 31 december 2020 in vergelijking met €3.919,2 miljoen per 31 december 2019. Op 31 december 2019 bevatten deze korte termijn financiële investeringen een korte termijn obligatiefonds en money market fondsen. Op 31 december 2020 bevatten deze korte termijn financiële investeringen schatkistcertificaten (€1.454,4 miljoen) en money market fondsen (€1.571,9 miljoen). Onze portfolio van schatkistcertificaten bestaat uit papier met een AAA-rating, uitgegeven door Duitsland en Nederland. Onze money market fondsen portfolio bestaat uit korte termijn money market fondsen met een AAA-rating met een gediversifieerde en hoog gewaardeerde onderliggende portfolio, beheerd door gevestigde maatschappijen voor fondsenbeheer met een bewezen trackrecord, wat leidt tot een verwaarloosbaar risico op waardeschommelingen. De fondsen hebben een significante dagelijkse liquiditeit en kunnen gemakkelijk in contanten omgezet worden.

Per 31 december 2020 bevatten onze korte termijn financiële investeringen $524,6 miljoen aangehouden in USD. Deze kunnen aanleiding geven tot een wisselkoerswinst/-verlies in onze financiële resultaten veroorzaakt door de schommeling van de wisselkoers EUR/USD; onze functionele valuta is namelijk EUR.

We verwijzen naar toelichting 32 voor meer informatie over deze korte termijn financiële investeringen.